Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Logopæd/audiologopæd til Kommunikation & Hjælpemidler

Logopæd/audiologopæd til Kommunikation & Hjælpemidler

Vi søger to nye kollegaer,

 1. Én, der kan varetage stemmeundervisning og i mindre omfang undervisning af borgere med kommunikationsvanskeligheder som følge af hjerneskade.
 2. Én, der kan varetage specialundervisning for voksne med kommunikations-vanskeligheder som følge af hjerneskade.
 
Begge stillinger er på 30 timer med ansættelse 1. april 2020 eller efter aftale.
Vi får muligvis også brug for en vikar på hjerneskadeområdet i ca. 3 mdr.
 
For at kunne komme i betragtning til stillingen, skal du være uddannet audiologopæd, logopæd eller speciallærer med en faglig relevant profil. 
 
Stilling 1 som logopæd i stemmeteamet:

Da vi har rigtig mange opgaver på stemmeområdet, søger vi en ny kollega, der overvejende skal varetage opgaver med borgere med stemmevanskeligheder.
Der vil i mindre omfang blive opgaver inden for arbejdet med borgere med senhjerneskader.
 
Dine opgaver som stemmekonsulent er at arbejde efter Lov om Specialundervisning for voksne med borgere med stemmevanskeligheder.
Arbejdsområderne i stemmeteamet er stemmeproblematikker, stammen, laryngektomerede, mundhuleopererede, læsp og andre uspecificerede talevanskeligheder.
 
Konkret forventer vi, at du:
 • udreder, visiterer og gennemfører kvalificeret stemmeundervisning og evaluerer med udgangspunkt i en ”god praksis og ICF” – tankegang
 • udfører rådgivning og vejledning samt specialpædagogisk bistand
 • varetager al skriftlig dokumentation
 • sparrer og vidensdeler med dine kolleger
 • arbejder tværfagligt med relevante samarbejdspartnere
 
 
Vi tilbyder dig:
 • En spændende og udviklingsorienteret stilling på en arbejdsplads, hvor den enkelte borger er i centrum.
 • En stilling, hvor du i det daglige kommer til at arbejde i et stemmeteam bestående af dig og to kompetente audiologopæder.
 • Et job, hvor du som udgangspunkt arbejder på kontoret i Esbjerg og betjener borgere fra Esbjerg, Varde, Vejen, Billund og Fanø kommuner.
 
 
Stilling 2 som logopæd i hjerneskadeteamet:
 
Dine arbejdsopgaver er at arbejde med voksne borgere med kommunikationsvanskeligheder som følge af en hjerneskade.
 
Konkret forventer vi, at du:                                              
 • udreder, visiterer og gennemfører kvalificeret undervisning og evaluerer med udgangspunkt i DTHS - god praksis samt ICF
 • udfører rådgivning og vejledning samt specialpædagogisk bistand
 • arbejder tværfagligt med relevante samarbejdspartnere
 • varetager skriftlig dokumentation
 • sparrer og vidensdeler med dine kolleger
 • indgår i øvrige opgaver, som f.eks. undervisning af pårørende og af andet fagpersonale tilknyttet borgere
 
Vi tilbyder dig:
 • En spændende og udviklingsorientering stilling på en arbejdsplads, hvor den enkelte borger er i centrum, og hvor kvalitet, arbejdsglæde og sundhed er i fokus. Hos os møder du både nyuddannede og mere erfarne kolleger, der engageret arbejder med alle de logopædiske områder.
 • Du vil, i det daglige, indgå i et senhjerneskadeteam, bestående af 7 kompetente logopæder/audiologopæder, der arbejder med specialundervisning af voksne med kommunikationsvanskeligheder som følge af hjerneskade.

Kommunikation & Hjælpemidler varetager de logopædiske indsatser i 5 kommuner – Esbjerg, Billund, Fanø, Varde og Vejen samt regionalt på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og Grindsted. Herudover varetager vi to dage om ugen den logopædiske indsats på bo- og rehabiliteringscenter Lunden.
Du vil blive tilknyttet kontoret i Esbjerg samt i et af ovenstående steder. 
 
For begge stillinger gælder, at vi forventer, at du:
 • Kan sætte borgeren i centrum
 • Kan inddrage borgerens omgivelser som en væsentlig del af dit arbejde
 • Har et stort gåpåmod menneskeligt såvel som fagligt
 • Arbejder selvstændigt, struktureret og ansvarsfuldt
 • Er igangsættende og implementerer ny viden i det daglige arbejde
 • Er positivt tænkende og bidrager til vores gode arbejdsmiljø
 • Er teamplayer med lyst til at indgå i vidensfællesskaber
 • Har lyst og energi til at være med i udviklingen af fremtidens indsatser
 
Du får:
 • Kollegaer, der er engagerede, imødekommende og hjælpsomme, både nyuddannede og mere erfarne.
 • En god stab af logopæder, audiologopæder og speciallærere, der arbejder med hørevanskeligheder, læse- og matematikvanskeligheder samt kommunikationsvanskeligheder, der knytter sig til hjerneskader, som kolleger. Dem vil du også få mulighed for, i mindre omfang, at arbejde sammen med.
 • En arbejdsplads hvor der er fokus på arbejdsglæde, udvikling, kvalitet, resultater og effektivitet.
 • God og grundig oplæring

Derudover får du en stilling med megen frihed til selv at tilrettelægge og planlægge dine arbejdsopgaver og dine arbejdstider med udgangspunkt i borgernes og arbejdspladsens behov.
 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst (LC-området). 
 
Ved ansættelse skal straffeattest afleveres.
 
Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.
 
Yderligere oplysninger får du hos teamleder, Karen Hansen, tlf. 76 16 76 48 (træffes ikke den 12.-14. samt 24.-27. feb.) eller evt. leder Hanne Bachmann, tlf. 76 16 34 147. Du kan også kontakte os via
e-mail: komoghjaelp@esbjergkommune.dk.
 
Ansøgningsfrist:
5. marts 2020
 
Ansættelsessamtaler finder sted den 18. marts 2020.
 
Skriv tydeligt hvilken stilling du ønsker at søge.

Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på ”send ansøgning” nederst og vedhæft din ansøgning, CV, eksamensbevis/resultater samt
relevant dokumentation og om muligt referencer - gerne billede.
 
Kommunikation & Hjælpemidler har som opgave at bidrage til at borgere med nedsat funktionsevne bliver mest muligt selvhjulpne til størst mulig aktivitet og deltagelse i samfundslivet.
Det sker via indsatser efter lov om specialundervisning for voksne og indsatser efter serviceloven på særlige hjælpemiddelområder.
Målgruppen er borgere med nedsat funktionsevne der falder indenfor følgende områder og emner; syn, høre, tale, stemme, hjerneskadede med kognitive problemer, ordblindhed, alternative kommunikationshjælpemidler, kognitive hjælpemidler, hjælpemidler til børn, indretning af bolig, indretning af bil og siddestillingsanalyse. Vi sagsbehandler ansøgninger om kropsbårne hjælpemidler.
Kommunikation & Hjælpemidler leverer ydelser til borgere i Billund, Fanø, Esbjerg, Varde og Vejen kommune.
 
Vision:
Kommunikation & Hjælpemidler er et center med specialister, som stræber efter høj faglighed og effektive arbejdsmetoder. I samarbejde med andre specialistcentre forholder vi os til og inddrager den nyeste viden og teknologi i vores praksis. Vi tager udgangspunkt i borgerens ønsker, behov og ressourcer og inddrager borgeren som aktiv deltager i hele forløbet.
Kommunikation & Hjælpemidler er en arbejdsplads, hvor højt fagligt niveau, tværfaglighed og dynamik præger arbejdet. Vi lægger vægt på videndeling og metodeudvikling.
Kommunikation & Hjælpemidler er en arbejdsplads med et engageret personale og et godt arbejdsmiljø.
 
Læs mere om os på vores hjemmeside www.komoghjaelp.esbjergkommune.dk

 

Fakta

Arbejdstid

Deltid (over 21 timer)

Ansættelsesvilkår

Fastansættelse

Ansøgningsfrist

05-03-2020 23:59

Tiltrædelse

1. april 2020

Kontaktperson

Teamleder Karen Tarp Hansen
Telefon 76 16 76 48