Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Sundhedsplejerske til Familiens Hus

Sundhedsplejerske til Familiens Hus

Er du en erfaren sundhedsplejerske, med et stort socialfagligt hjerte?
Trives du med at arbejde tværfagligt og at arbejde i ”gråzoner”?
Er du passioneret omkring målgruppen unge familier og sårbare forældre?

Så er Familiens Hus Esbjerg måske noget for dig!

Familiens Hus, ved Esbjerg Kommune og Mødrehjælpen, søger en energisk og fagligt velfunderet sundhedsplejerske, med gode samarbejds- og koordineringsevner, til at stå for den hjemmebaserede sundhedspleje og sundhedsfaglig undervisning i gruppeforløb i Familiens Hus. Du skal også være med til at drifte projektet ”Tidlig Opsporing”, der er finansieret via Socialstyrelsen i årerne 20-22.

Du kan starte den 1. januar 2021, i en fast stilling på 32-37 timer.
  
Hvem er vi?
Familiens Hus er et frivilligt tilbud til unge gravide og familier op til 30 år der, i partnerskab med Mødrehjælpen, tilbyder et lokalt forebyggende og helhedsorienteret ambulant forløb.
Familiens Hus er fra 2020 også et tilbud til sårbare gravide og familier med børn under 2 år, der via Servicelovens bestemmelser, får tilbudt hjemmestøtte efter vurdering fra myndigheden; Familierådgivningen.
 
Huset fungerer som én samlet indgang for familierne til relevant hjælp og støtte. Indsatsen omfatter derfor både generelle forebyggende aktiviteter og konkret hjælp og støtte til de familier, der har et særligt behov.
 
Det overordnede formål med Familiens Hus er at nedbringe andelen af sårbare, unge familier ved at øge deres personlige, sociale og faglige ressourcer og dermed styrke familierne og deres børns muligheder for personlig udfoldelse, trivsel og sundhed. Konkret arbejdes der med, at forældrene kommer i gang med og fastholdes i uddannelse og/eller beskæftigelse.

I Familiens Hus møder du jordemødre, sundhedsplejerske, pædagoger, uddannelsesvejleder, socialrådgivere, mentorer, og psykolog og du bliver derfor en del af et stærkt tværfagligt team, der vægter faglighed, ansvarlighed, værdier og etik meget højt.

Dine opgaver som sundhedsplejerske i Familiens Hus er bl.a.:

  • Ansvarlig for at yde sundhedspleje og sundhedsfaglig vejledning til unge gravide og familier, herunder at undervise i de specialiserede gruppeforløb, både dag, eftermiddag og aften. 
  • Sundhedsplejens hjemmebesøg ved gravide, børn og familier, der er tilknyttet de 45-ugers familiegrupper
  • Opspore og identificere tegn på mistrivsel ved brug af screeningsmetoden ABDD (Projekt Tidlig Opsporing)
  • Arbejde forebyggende og målrettet i afvikling af tegn på mistrivsel (Projekt Tidlig Opsporing).
  • Samarbejde med den kommunale sundhedspleje samt andre aktører både sygehus, Myndighed og Mødrehjælpen
Du vil løbende deltage i relevante faglige netværk både i huset og uden for huset samt modtage supervision sammen med det tværfaglige team i Familiens Hus. Du henter sundhedsplejefaglig sparring hos dine kolleger ved Sundhedsplejen, ligesom du deltager i relevante møder og kurser i afdelingen.

Sundhedspleje i Familiens Hus indebærer at indgå i arbejdsopgaver, som disse er beskrevet i manualerne for Familiens Hus. Du kan rekvirere en mere fyldestgørende stillingsprofil ved at bruge kontaktinformationen påført opslaget.
 
Stillingen kan indebære arbejde på forskudte tidspunkter, idet huset flere dage i ugen har åben til kl. 18.30.

Du vil organisatorisk blive ansat hos Familiens Hus ved Esbjerg Kommune, primært have din dagligdag i Familiens Hus og derved refererer du i det daglige arbejde til lederen af Familiens Hus.
 
Ansøgere med erfaring med målgruppen og opgaver vil blive foretrukket.

Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.
 
Ønsker du at vide mere om stillingen eller rekvirere opgave- og kompetenceprofil, er du velkommen til at kontakte leder af Familiens Hus Anja M. Hansen pr. tlf. 20 57 95 94 eller mail anh20@esbjergkommune.dk
 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne for Lokal Løndannelse.
 
Ved ansættelse i stillingen vil straffeattest og børneattest blive indhentet.

Ansøgningsfrist
13. november 2020
 
Der forventes afholdelse af samtaler den 25. november 2020 med deltagelse både af Familiens Hus og Sundhedsplejen.
 
Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på ”send ansøgning” nederst, og vedhæft din ansøgning, CV samt relevant dokumentation. 


 

Fakta

Arbejdstid

Fuldtid

Ansættelsesvilkår

Fastansættelse

Ansøgningsfrist

13-11-2020 23:59

Tiltrædelse

1. januar 2021

Kontaktperson

Anja Hansen
Telefon 20 57 95 94