Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Socialpædagog 32 timer Idræts Alle, Bramming

Socialpædagog, Bofællesskabet Idræts Allé, Udviklingscenter Vest

Bofællesskabet Idræts Allé søger socialpædagog til fast stilling på 32 timer pr. uge med tiltrædelse pr. 1. oktober 2020.
Idræts Allé er et kommunalt botilbud beliggende i Bramming. Tilbuddet er opdelt i 2 separate huse med helholdsvis 8 og 4 borgere i hvert hus i alderen 24-57 år samt støtte til 25 borgere der bor eksternt i egen bolig.
 
I huset med 4 borger står vi og mangler en person der:

 • Kan arbejde med de nære relationer og har den personlige ro i tilgangen til det enkelte menneske
 • Der er klar i din kommunikation, både verbal og nonverbal
 • Der vægter teamsamarbejde  
 • Der kan koble teori og praksis
 • Der vægter pårørendesamarbejde højt
 • Der kan opstille og arbejde efter mål jfr. borgernes indsatsplaner
 • Der er god til at samarbejde og er bevidst om den professionelle rolle
 • Der kan reflektere og dokumenterer skriftligt
 • Der kan skelne mellem kerne – gerne opgaven

Det er kendetegnende for borgerne i Idræts Allé er at de har varig nedsat fysisk og psykiskfunktionsevne. Desuden har en del af borgerne psykiatriske udfordringer.


Borgergruppen favner bredt, så der er stor forskel på behovet for støtte. Der er borgere, der har verbalt sprog og borgere, der anvender alternative kommunikationsformer. Nogle af borgere er forholdsvis selvhjulpne, og så er der borgere, der har brug for en del støtte til almindelig daglig livsførelse.

Vi arbejdertværprofessionelt, og dine faglige kompetencer skal sættes i spil for den fælles opgavelæsning. Vi er kendetegnet ved at have opgaven i centrum.
Arbejdstiden ligger primært mellem kl. 06.30-23.00 alle ugens dage. I
arbejdsplanlægningen kan der også indgå nattevagter, ved sygdom eller ferie.
 
Du kan forvente:
 • En spændende og afvekslende dagligdag, hvor du både har opgaver i bofællesskabet
 • En homogen og livsglad borgergruppe
 • Et spændende og alsidigt job med kompetente og arbejdsomme kollegaer
 • Stort fokus på det fysiske arbejdsmiljø og grundig introduktion til opgaverne
 • Kollegaer der er anerkendende, åbne og ærlige overfor hinanden
 • Tværfaglighed – vi samarbejder både eksternt og internt med forskellige faggrupper, så som pædagoger, SSAer, ergoterapeut, sygeplejerske, sagsbehandler, praktiserende læge, oligofreniteam
 • En afdeling med høj faglighed og med fokus på at udvikle personalegruppens kompetencer
 • En dejlig flok kollegaer, der trives i hinandens selskab, hvor vi har fokus på den gode stemning, humor og et godt psykisk arbejdsmiljø

Udviklingscenter Vest
Udviklingscenter Vest er et bo-, støtte- og aktivitetstilbud under Esbjerg Kommune. Vi arbejder ud fra Lov om Social Service og yder støtte og hjælp til 701 borgere med varigpsykisk og fysisk funktionsnedsættelse.
En del af borgerne bor i et af Udviklingscenter Vest 22 døgntilbud (SEL §§ 107/108 og ABL § 105 stk. 2), mens andre bor i egne lejligheder rundt i Esbjerg, Ribe og Bramming (SEL § 85).
Der er 522 årsværk repræsenteret ved dygtige kolleger, som vægter faglighed, tværfaglighed og samarbejde meget højt. Det kommer til udtryk i, at vi gør brug af de mange forskellige kompetencer, vi har i vort center. Det gør vi bl.a. gennem vidensdeling, dialog og fleksibilitet.
Vi har et stærkt fokus på vores kerneopgave, som er at skabe udvikling og læring for den enkelte borger – borgerinddragelse er derfor et helt centralt omdrejningspunkt i vores faglige som tværfaglige samarbejde.
Udvikling og læring skaber vi ved at gøre brug af forskellige metoder, i tæt samarbejde med hinanden, pårørende, myndighed og øvrige interessenter. Yderligere læring og kvalificering af indsatsen for den enkelte borger skaber vi desuden ved efteruddannelse og supervision.
Udviklingscenter Vests pædagogiske praksis tager udgangspunkt i KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik, neuropædagogik og på botilbud med autismespektrum forstyrrelser, satses der på autismepilotuddannelsen.
 
Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at henvende dig til Tilbudsleder Tanja Rasmussen på 29254762 eller tanla@esbjergkommune.dk, træffes imellem 8 og 16 på hverdage.
 
Du har også mulighed for at læse mere på vores hjemmeside
www.udviklingscentervest.esbjergkommune.dk
 
Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse.

Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres.
 
Ansøgningsfrist: 25. september 2020

Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 40.

Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på ”send ansøgning” nederst og vedhæft din ansøgning, CV samt relevant dokumentation. 
 

Fakta

Arbejdstid

Deltid (over 21 timer)

Ansættelsesvilkår

Fastansættelse

Ansøgningsfrist

25-09-2020 23:59

Tiltrædelse

1. oktober 2020

Kontaktperson

Tilbudsleder Tanja Rasmussen
Telefon 29254762