Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Pædagog til Kornvangen 3, Udviklingscenter Vest

Pædagog til Kornvangen 3, Udviklingscenter Vest

Botilbuddet Kornvangen 3 søger pr. 1. september 2020 eller snarest muligt en pædagog 30 timer pr. uge.
Der arbejdes i skiftende vagter; dag, aften, helligdage og hver 2. weekend. Arbejdstiden varierer i tidsrummet kl. 6.30-23.

Udviklingscenter Vest
Udviklingscenter Vest er et bo- støtte- og aktivitetstilbud under Esbjerg Kommune, inden for Serviceloven, der yder støtte og hjælp til 701 borgere med varigt psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

En del af borgerne bor i et af Udviklingscenter Vest 22 døgntilbud (SEL §§ 107/108 og ABL § 105 stk. 2), mens andre bor i egne lejligheder rundt i Esbjerg, Ribe og Bramming by (SEL § 85).
Der er 522 årsværk repræsenteret ved dygtige kolleger som vægter faglighed, tværfaglighed og samarbejde meget højt. Det kommer til udtryk i, at vi gør brug af de mange forskellige kompetencer, vi har i vores center. Det gør vi bl.a. gennem vidensdeling, dialog og fleksibilitet.
Vi har et stærkt fokus på vores kerneopgave, som er at skabe udvikling og læring for den enkelte borger – borgerinddragelse er derfor et helt centralt omdrejningspunkt i vores faglige som tværfaglige samarbejde.

Udvikling og læring skaber vi ved at gøre brug af forskellige metoder, i tæt samarbejde med hinanden, pårørende, myndighed og øvrige interessenter. Yderligere læring og kvalificering af indsatsen for den enkelte borger skaber vi desuden ved efteruddannelse og supervision.

Udviklingscenter Vest pædagogiske praksis tager udgangspunkt i KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik, neuropædagogik og på botilbud med autismespektrum forstyrrelser, satses der på autismepilotuddannelsen.

Botilbuddet Kornvangen 3:
Botilbuddet Kornvangen 3 er et kommunalt §105 tilbud med §85 lignende støtte under Udviklingscenter Vest. Borgerne bor alle i egen lejlighed (jf. ABL §105).

Målgruppen er 9 yngre borgere, der har varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.
Fælles for alle borgerne er, at de har brug for et særligt afskærmet tilbud med begrænset ydre stimuli, da flere af borgerne har udfordringer indenfor autismespektret. De profiterer af en genkendelig dagsstruktur og har behov for støtte til almindelig daglig livsførelse og socialt liv.
Udadrettet og selvskadende adfærd kan forekomme, dette arbejdes der målrettet med at minimere bl.a. i form af struktur, skabelse af nødvendige rammer og kompenserende støttebehov.  Borgerne har ganske lidt verbalt sprog, vi arbejder derfor målrettet med støtte til at skabe indflydelse på eget liv gennem overskuelighed og med alternative kommunikationsformer.
Det er vores mål, at hver borger føler tryghed ved at bo her. Derfor prioriterer vi den enkeltes ønsker, vaner og behov højt. Den enkelte borger skal opleve at blive set, hørt og forstået. Vi arbejder med udgangspunkt i medborgerskabs perspektiv målrettet med selvbestemmelse og med at inddrage den enkelte borger i, hvad der vedrører hans/hendes hverdagsliv.


Vi forventer:

 • Du har erfaring indenfor arbejdet med autismespektrum forstyrrelser, gerne Autismepilot
 • Du har en stærk faglig bevidsthed, og kan koble teori med praksis
 • Du arbejder konfliktnedtrappende med afsæt i Low Arousal
 • Du er tålmodig og afviger egne normer i professionelt øjemed
 • Du er fysisk og psykisk robust
 • Du er loyal og pligtopfyldende omkring aftaler i teamet
 • Du arbejder struktureret, og er god til at skabe visuelt overblik for borgerne
 • Du reflekterer og dokumenterer skriftligt i Sensum Bosted
 • Du kan opstille og arbejde efter mål jfr. borgernes indsatsplaner
 • Du tænker kreativt og arbejder løsningsorienteret.
 • Du kan skelne mellem kerne- og gerne-opgave
 • Du har kørekort
Vi tilbyder:
 • Muligheden for at være med til at skabe godt teamsamarbejde i nystartet team
 • Et spændende og alsidigt job
 • Kollegaer, der er anerkendende, åbne og ærlige
 • En afdeling med høj faglighed
 • Stor mulighed for medindflydelse
 • En arbejdsplads, hvor vi uddelegerer ansvar og opgaver, og bevidst bruger hinandens kompetencer
 • Sparring og kompetenceudvikling gennem supervision, læringsmøder og kurser
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til tilbudsleder Mette Poulsen på tlf. 29387559

Af hensyn til borgerne vil der vil ikke være mulighed for besøg i huset forud for samtaler.
Du kan læse mere om Udviklingscenter Vest på www.udviklingscentervest.esbjergkommune.dk
 
Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen vil blive aftalt efter principper for lokal løndannelse.

Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres.
  
Ansøgningsfrist: 16. august 2020
Samtaler forventes afholdt den 27.-28. august 2020

Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på ”send ansøgning” nederst, og vedhæft din ansøgning, CV samt relevant dokumentation.
 
 

 

Fakta

Arbejdstid

Deltid (over 21 timer)

Ansættelsesvilkår

Fastansættelse

Ansøgningsfrist

16-08-2020 23:59

Tiltrædelse

1. september 2020

Kontaktperson

Mette Poulsen
Telefon 29387559