Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Socialpædagog til Botilbuddet Kornvangen 7A, Udviklingscenter Vest

Socialpædagog til Botilbuddet Kornvangen 7A, Udviklingscenter Vest

Socialpædagog til Botilbuddet Kornvangen 7A, Udviklingscenter Vest,
Esbjerg Kommune
 
Botilbuddet Kornvangen 7A søger pr. 1. december 2020 en socialpædagog 32 timer pr. uge. Der arbejdes i skiftende vagter: dag, aften, helligdage og hver 2. weekend.
 
Botilbuddet Kornvangen 7A er en del af Udviklingscenter Vest, der er et bo-, støtte- og aktivitetstilbud under Esbjerg Kommune, inden for Serviceloven, der yder støtte og hjælp til ca. 700 borgere med varigt psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

En del af borgerne bor i et af Udviklingscenter Vest 22 døgntilbud (SEL §§ 107/108 og ABL § 105 stk. 2), mens andre bor i egne lejligheder rundt i Esbjerg, Ribe og Bramming by (SEL § 85).

Der er ca. 520 årsværk repræsenteret ved dygtige kolleger som vægter faglighed, tværfaglighed og samarbejde meget højt. Det kommer til udtryk i, at vi gør brug af de mange forskellige kompetencer, vi har i vort center. Det gør vi bl.a. gennem vidensdeling, dialog og fleksibilitet. Dokumentationen understøtter den daglige og faglige praksis som en del af kerneopgaven, Sensum Bosted bruges som dokumentationsværktøj.
 
Botilbuddet Kornvangen 7A er et tilbud hvor borgerne bor i egne lejligheder, med udgang til fællesarealer, som køkken og aktivitetsrum. Der bor 7 borgere i botilbuddet i alderen 64 til 76 år. Funktionsniveau og støttebehov varierer.
 
Det er vores mål, at hver borger føler tryghed ved at bo her. Derfor prioriterer vi den enkeltes ønsker, vaner og behov højt. Den enkelte borger skal opleve at blive set, hørt og forstået. Vi arbejder med udgangspunkt i medborgerskabs perspektiv målrettet med selvbestemmelse og med at inddrage den enkelte borger i, hvad der vedrører hans/hendes hverdagsliv.
 
Vi har et stærkt fokus på vores kerneopgaver som er – at støtte voksne med funktionsnedsættelser i at mestre eget liv, så den enkelte får mulighed for at leve et liv så tæt på det almindelige som muligt. Borgerinddragelse er derfor et helt centralt omdrejningspunkt i vores faglige tilgang.
 
Udvikling og læring skaber vi ved at gøre brug af forskellige metoder, i tæt samarbejde med hinanden, borgerne, pårørende, myndighed og øvrige interessenter.
 
Udviklingscenter Vest’s pædagogiske praksis tager udgangspunkt i KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik, neuropædagogik og på botilbud med autismespektrum forstyrrelser, satses der på autismepilotuddannelsen.
 
Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at henvende dig til tilbudsleder Lars Lange 40418267 (Mellem 8 og 16 på hverdage).
 
Du har også mulighed for at læse mere på vores hjemmeside www.udviklingscentervest.esbjergkommune.dk
 
 
Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse.
 
Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres.
 
 
Ansøgningsfrist: 25. oktober 2020.
  
Ansættelsessamtaler: forventes afholdt i uge 44
 
Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på ”send ansøgning” nederst, og vedhæft din ansøgning, CV samt relevant dokumentation.
 
 

Fakta

Arbejdstid

Deltid (over 21 timer)

Ansættelsesvilkår

Fastansættelse

Ansøgningsfrist

25-10-2020 23:59

Tiltrædelse

1. december 2020

Kontaktperson

Lars Lange
Telefon 40418267