Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Talekonsulent til SVS Grindsted

Talekonsulent til sygehuset i Grindsted

Vil du være en del af en faglig stærk og udviklingsorienteret stab af logopæder og audiologopæder?

Kommunikation & Hjælpemidler i Esbjerg søger en talekonsulent til hjerneskadeteamet.
 
En stilling som talekonsulent 37 timer om ugen er ledig fra 1. oktober 2022 eller med tiltrædelse efter aftale. Det daglige arbejde vil foregå på Sydvestjysk Sygehus i Grindsted, afdelingen for hjerne og nervesygdomme med patienter med hjerneskade i fase 2. Der vil være møder i Esbjerg.

For at kunne komme i betragtning til stillingen skal du være uddannet audiologopæd, logopæd eller speciallærer med en faglig relevant profil.

Vi tilbyder dig en spændende stilling på en udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor borgeren er i centrum, og hvor kvalitet og arbejdsglæde er i fokus. Hos os møder du både nyuddannede og mere erfarne kolleger, der arbejder engageret med alle de logopædiske områder.

Du vil indgå i et team, bestående af kompetente logopæder/audiologopæder, der arbejder med specialundervisning af voksne med kommunikationsvanskeligheder på baggrund af senhjerneskade.

Dine arbejdsopgaver er at:                                                           

 • Udrede, visitere og gennemføre kvalificeret undervisning
 • Udføre rådgivning og vejledning samt specialpædagogisk bistand
 • Lave evalueringer med udgangspunkt i DTHS - god praksis samt ICF
 • Arbejde tværfagligt med relevante samarbejdspartnere
 • Varetage skriftlig dokumentation
 • Sparre og videns-dele med dine kolleger
 • Indgå i vores øvrige opgaver som f.eks. undervisning af pårørende samt af andet fagpersonale tilknyttet borgere.

Vi forventer, at du:
 • Har erfaring med at arbejde med borgere med nedsat kommunikation som følge af hjerneskade
 • Kan sætte borgeren i centrum, for dit arbejde
 • Vil være god til at samarbejde med afdelingens øvrige personale
 • Har et stort gåpåmod menneskeligt såvel som fagligt
 • Arbejder selvstændigt, struktureret, og ansvarsfuldt
 • Er igangsættende og implementerer ny viden i det daglige arbejde.
 • Er positivt tænkende og vil bidrage til vores gode arbejdsmiljø
 • Er teamplayer med lyst til at indgå i videns-fællesskaber
 • Har lyst og energi til medudvikling af fremtidens indsatser.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst (LC-området).

Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres.

Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger får du hos leder Hanne Bachmann, tlf. 40 21 85 52. Du kan også kontakte os via e-mail: komoghjaelp@esbjerg.dk

Ansøgningsfrist:
16. august 2022

Ansættelsessamtaler finder sted tirsdag d 23. august.

Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på ”send ansøgning” og vedhæft
 • ansøgning
 • CV
 • eksamensbevis/resultater
 • relevant dokumentation og om muligt referencer 
 • gerne billede.
Kommunikation & Hjælpemidler har som opgave at bidrage til at borgere med nedsat funktionsevne bliver mest muligt selvhjulpne til størst mulig aktivitet og deltagelse i hverdags- og samfundslivet.
Det sker via indsatser efter lov om specialundervisning for voksne og indsatser efter serviceloven på særlige hjælpemiddelområder.
Målgruppen er borgere med nedsat funktionsevne der falder indenfor følgende områder og emner; syn, høre, tale, stemme, hjerneskadede med kognitive problemer, ordblindhed, alternative kommunikationshjælpemidler, kognitive hjælpemidler, hjælpemidler til børn, indretning af bolig, indretning af bil og siddestillingsanalyse. Vi sagsbehandler ansøgninger om kropsbårne hjælpemidler.
Kommunikation & Hjælpemidler leverer ydelser til borgere i Billund, Fanø, Esbjerg, Varde og Vejen kommune.

Vision:
Kommunikation & Hjælpemidler er et center med specialister, som stræber efter høj faglighed og effektive arbejdsmetoder. I samarbejde med andre specialistcentre forholder vi os til og inddrager den nyeste viden og teknologi i vores praksis. Vi tager udgangspunkt i borgerens ønsker, behov og ressourcer og inddrager borgeren som aktiv deltager i hele forløbet.
Kommunikation & Hjælpemidler er en arbejdsplads, hvor højt fagligt niveau, tværfaglighed og dynamik præger arbejdet. Vi lægger vægt på videndeling og metodeudvikling.
Kommunikation & Hjælpemidler er en arbejdsplads med et engageret personale og et godt arbejdsmiljø.

Læs mere om os på vores hjemmeside www.komoghjaelp.esbjergkommune.dk

 

Fakta

Arbejdstid

Fuldtid

Ansættelsesvilkår

Fastansættelse

Ansøgningsfrist

16-08-2022 23:59

Tiltrædelse

1. oktober 2022

Kontaktperson

Leder Hanne Bachmann
Telefon 40 21 85 52