Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Socialpædagog til Kunstskolen Arcus under Aktiviteten Energivej

Socialpædagog til Kunstskolen Arcus under Aktiviteten Energivej

Kunstskolen Arcus under Aktiviteten Energivej søger socialpædagog, 25 timer, pr. 15. august 2020 eller snarest muligt.

Udviklingscenter Vest
Udviklingscenter Vest er et bo- støtte- og aktivitetstilbud under Esbjerg Kommune, inden for Serviceloven, der yder støtte og hjælp til 701 borgere med varigt psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

En del af borgerne bor i et af Udviklingscenter Vest 22 døgntilbud (SEL §§ 107/108 og ABL § 105 stk. 2), mens andre bor i egne lejligheder rundt i Esbjerg, Ribe og Bramming by (SEL § 85).

Der er 522 årsværk repræsenteret ved dygtige kolleger som vægter faglighed, tværfaglighed og samarbejde meget højt. Det kommer til udtryk i, at vi gør brug af de mange forskellige kompetencer, vi har i vores center. Det gør vi bl.a. gennem vidensdeling, dialog og fleksibilitet.

Vi har et stærkt fokus på vores kerneopgave, som er at skabe udvikling og læring for den enkelte borger – borgerinddragelse er derfor et helt centralt omdrejningspunkt i vores faglige som tværfaglige samarbejde.

Udvikling og læring skaber vi ved at gøre brug af forskellige metoder, i tæt samarbejde med hinanden, pårørende, myndighed og øvrige interessenter. Yderligere læring og kvalificering af indsatsen for den enkelte borger skaber vi desuden ved efteruddannelse og supervision.

Udviklingscenter Vest pædagogiske praksis tager udgangspunkt i KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik, neuropædagogik og på botilbud med autismespektrum forstyrrelser, satses der på autismepilotuddannelsen.

Kunstskolen Arcus
Kunstskolen Arcus er et kommunalt § 104 tilbud under Udviklingscenter Vest for borgere der har varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Borgerne arbejder med forskellige kunstneriske udtryksformer i dagtilbuddet fra 08:30 til 15:00.

Fælles for alle borgerne er, at de alle har brug for et skærmet dagtilbud med begrænset ydre stimuli, da nogle af borgerne har udfordringer inden for autismespekteret. De profitere af roen, genkendelig daglig struktur i arbejdet med forskellige opgaver i kunstskolen.
 
Vores mål er at udvikle borgernes social og kunstneriske kompetencer, hvilket blandt andet gøres gennem undervisning i kunsthistorie og forskellige former for ismer i malerkunsten.
 
Kunstskolen Arcus er en kunstskole for 11 talentfulde borgere under Aktiviteten i Udviklingscenter Vest.

Vi har følgende forventninger til dig som ansøger

  • At du er villig til at være med på den rejse, som Arcus og borgerne er i gang med.
  • Kunsthistorie og forskellige udtryksformer i kunsten, er noget som du kan undervise i og brænder for. Hvis du også har erfaring i arbejdet med personer med varigt psykisk og fysisk funktionsnedsættelse, har du et plus med dig.
  • Vi søger en dygtig person med høj faglighed, som formår at sætte teori sammen med praksis både pædagogisk og kunstnerisk.
  • Som person er du tålmodig og har en professionel tilgang til normer og kan afvige fra dine egne i samarbejdet med borgerne, så ”guldet” kan komme frem i dem.
  • Det kræves, at du er fysisk og psykisk robust, er loyal, fleksibel og pligtopfyldende, så borgerne har en fast struktur og hverdag.
  • At dokumentere i Sensum er en del af arbejdet i Arcus. Vi forventer, at du kan arbejde reflekterende og struktureret i samarbejde med borgerne.
 


Vi tilbyder dig
En borgergruppe som er kunstinteresseret, og hvis udvikling du kan være med til at præge og udvikle. Denne udvikling er både indadtil for borgerne og udadtil for civilsamfundet omkring Arcus. Det er både et spændende og udfordrende job, hvor du vil arbejde sammen med kolleger, som er anerkendende, åbne og ærlige.
I Arcus har du stor mulighed for medindflydelse på, hvor rejsen går hen. Vi er ikke bange for at uddele ansvar, opgaver og gør alt, for bevidst, at bruge hinandens kompetencer.
Arbejdet med Arcus er også udstillinger og kontakt med civilsamfundet omkring os, hvor Arcus bliver promoveret i samarbejde med borgerne.
 
Lyder denne rejse interessant og spændende? Ser du dig selv som en opdagelsesrejsende, der sammen med disse talentfulde borgere vil udforske mulighederne for dem?
Så ser vi frem til at få en ansøgning fra dig.
 
Se mere på http://udviklingscentervest.esbjergkommune.dk
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Kim V. Madsen på mobil 24 96 63 40.
 
Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem KL og SL.
 
Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres.
 
Ansøgningsfristen er fredag den 10. juli 2020.

Der forventes afholdt ansættelsessamtaler i uge 31, 2020.
 
Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på "send ansøgning" nederst og vedhæft din ansøgning, CV samt relevant dokumentation.

 

Fakta

Arbejdstid

Deltid (over 21 timer)

Ansættelsesvilkår

Fastansættelse

Ansøgningsfrist

10-07-2020 23:59

Tiltrædelse

15. august 2020 eller snarest muligt

Kontaktperson

Tilbudsleder Kim V. Madsen
Telefon 24966340