Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Områdeleder

Områdeleder til Udviklingscenter Vest

Udviklingscenter Vest (UCV) er et center med dag- og døgntilbud for voksne fysisk og psykisk handicappede medborgere i Danmarks 5. største kommune, Esbjerg Kommune. Vi er en fusion mellem Udviklingscenter Esbjerg og Udviklingscenter Ribe pr. 1. januar 2019. Vores bo- og aktivitets tilbud er således fordelt udover hele Esbjerg Kommune i Ribe, Bramming og Esbjerg by.
 
Vi arbejder inden for Servicelovens rammer herunder §§103/104, §107, §108, §105 (ABL) og §85, men har også en betydelig og naturlig snitflade til det sundhedsfaglige lovområde.
 
UCV har et budget på ca. kr. 295 millioner og kom ud af 2019 med et budget i balance, på kronen. Vi er således godt med i et økonomisk perspektiv, men kun hvis vi fortsat har ét skarpt og prioriteret fokus.   
 
Vi har mere end 700 borgere tilknyttet vore bo- og aktivitets tilbud, og beskæftiger godt 800, fastansatte og timelønnede, medarbejdere på tværs af centret.
 
Vi har primært pædagoger tilknyttet centret, men har også andre faggrupper ansat som eks. SSA, ergoterapeuter og andre medarbejdere med lignende humanistiske og sundhedsfaglige uddannelser, herunder sygeplejersker der understøtter praksis med bl.a. de 12 sundhedsfaglige områder, samt konsulenter der understøtter i sværere borgersager, undervisning og sparring.  
 
Fagligt er vi orienteret mod flere metodikker og har et særligt fokus på KRAP, neuropædagogik, konflikthåndtering, Low Arousal og autismepædagogik. Dertil har vi et fagligt og værdifuldt internt netværk hvor tilbudslederne sidder for bordenden, inden for forskellige områder som eks. forflytning, demens og resultatbaseret dokumentation (RBD).
 
I dagligdagen har vi et godt og udviklende samarbejde med de pårørende, og de pårørende er velorganiseret i et overordnet koordinationsråd med egen bestyrelse og vedtægter. Dertil er der en proces i gang, med at etablere lokalråd for pårørende ude lokalt på det enkelte botilbud.  
 
UCV er pt. organiseret med to vicecenterledere, men vi vil pr. 1. september 2020 omorganisere centret således, at vicecenterlederfunktionen nedlægges og bliver til en områdelederfunktion med tre områdeledere. Det betyder at man som områdeleder får et område med ansvar for ca. 6-7 tilbudsledere i direkte reference og et budgetansvar på omkring ca. kr. 100 millioner.
 
Som områdeleder bliver du en del af den øverste ledelse på UCV, og du vil indgå i en stærk, praktisk og strategisk tænkende ledergruppe med to områdelederkolleger og centerchef.
 
UCV er en del af Social barn-ung-voksen (under Borger & Arbejdsmarked) og du vil derfor opleve, at være en del af et stort ledelsesfællesskab med 75 ledere, inden for det specialiserede social børne, unge og voksenområde på tværs af centre.  
 
Primære ansvarsområder i stillingen:

 • At sikre Vi’et for et samlet UCV gennem en relationel ledelsestilgang og forståelse
 • Sparring, understøttelse og ledelse af 6-7 tilbudsledere
 • Personalesager og sparring med HR
 • Faglig understøttelse så kvaliteten i opgaveløsningen sikres
 • Deltagelse i visitationsmøder og visitering af borgere til tilbud
 • Ansvarlig for at budgetterne overholdes
 • Pårørendesamarbejde evt. i forhold til deltagelse i lokalrådene ved behov
 
Vi forventer:
 • At du har stor ledelseserfaring og en master- eller diplomuddannelse i ledelse, og gerne erfaring med ledelse af ledere
 • At du kan samarbejde bredt – internt og eksternt
 • At du besidder handlekraft og beslutsomhed, men også at du har et roligt gemyt, når det trækker op til storm
 • At du kan se enkeltheden som helheden
 • At du er god til at motivere, sparre (ledelsesmæssigt som pædagogisk) og få følgeskab

Vi tilbyder: 
 • En tillidsfuld organisation der satser og tror på mennesker
 • Veluddannede medarbejdere og ledere
 • At du bliver en del af Udviklingscenter Vest’s ledelsesteam med i alt 19 fagligt dygtige, inspirerende og motiverende tilbudsledere,  administrativ leder, 2 områdelederkolleger og centerchef
 • Mulighed for ledersupervision, kurser og efteruddannelse
 
Opstart er pr. 1. oktober 2020 eller hurtigst muligt derefter.
 
For yderligere oplysninger kan du kontakte centerchef Thomas Eriksen  på mobil 2028 8728 eller mail thoer@esbjergkommune.dk.
 
Du har også mulighed for at læse mere på vores hjemmeside; www.udviklingscentervest.esbjergkommune.dk eller på vores Facebook side;
Det specialiserede børne- og voksenområde i Esbjerg Kommune, hvor formålet med siden ér profilering og rekruttering,
 
Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse.
 
Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres.
  
Ansøgningsfrist søndag den 16. august 2020.


Kandidater der bliver indkaldt til samtale, får besked senest mandag den 17. august 2020 inden kl. 17.00.
 
Vi forventer at afholde 1. samtalerunde onsdag den 19. august 2020 i Ribe og 2. samtalerunde torsdag den 27. august 2020 i Esbjerg. Man skal indgå i et testforløb mellem 1. og 2. samtalerunde og du vil blive forelagt en case ved 2. samtalerunde. Reference indhentes hvis stillingen tilbydes ved nuværende og tidligere leder.
 
Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på ”send ansøgning” nederst og vedhæft din ansøgning, CV samt relevant dokumentation i Word eller PDF-format. 

Fakta

Arbejdstid

Fuldtid

Ansættelsesvilkår

Fastansættelse

Ansøgningsfrist

16-08-2020 23:59

Tiltrædelse

1. oktober 2020 eller snarest derefter

Kontaktperson

Centerchef Thomas Eriksen
Telefon 20288728