Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Chef for Hjemmepleje

Chef for Hjemmeplejen

Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune
Esbjerg Kommune er landets 6. største kommune, Sundhed & Omsorg er en af kommunens 5 forvaltninger. Hjemmeplejen forestår Esbjerg kommunes pleje af borger i eget hjem.
Hjemmeplejen er en afdeling med 21 teamledere, og to konsulenter. I hjemmeplejen er der både social og sundhedsassistenter, social og sundhedshjælpere og rehabiliterende terapeuter. Udover plejeteams er der også visiteret dagtilbud fordelt på seks matrikler i hele kommunen. I hjemmeplejen er der ca. 950 medarbejdere i alt.
 
Det nære sundhedsvæsen
I Esbjerg Kommune lægger vi vægt på, at borgerne kan leve et aktivt liv med livskvalitet, hvor de er i stand til at klare sig selv længst muligt. Borgernes sundhed og livskvalitet gennem livet er en kerneprioritet. Men hvordan indretter vi vores sundhedsvæsen, så vi får mest mulig sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, vi er meget optagede af.
 
Derfor har Esbjerg Kommune en vision om at udvikle ’det nære sundhedsvæsen’, hvor kommunen på tværs af forvaltningsområder arbejder sammen med almen praksis om at give borgerne et sundere og længere aktivt liv, hvor omdrejningspunktet er at:

 • Sikre at borgeren kender os på høj faglig og medmenneskelig kvalitet, der støtter øget egenomsorg
 • Sikre at helhedsindsatsen bygger på en tværfaglig tilgang og tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer
 • Understøtte borgerens mulighed for at tage hånd om egen sygdom, bl.a. ved hjælp af mestring og velfærdsteknologi
 • Forebygge indlæggelse gennem almen og specialiseret sygepleje, genoptræning, rehabilitering og selvtræning
 • Skabe sammenhæng mellem Esbjerg Kommune, almen praksis og sygehusvæsenet for at sikre sammenhængende patientforløb
 • Skabe rammer for kompetenceudvikling og godt arbejdsmiljø
 • Arbejde evidensbaseret og kvalitetsorienteret
For at ruste Sundhed & Omsorg, til fortsat at imødekomme fremtidens udfordringer, arbejder vi på at udvikle en innovativ organisation, der skaber effekt, fælles ansvar, kvalitet og evidens for de kommunale indsatser. Det kræver fokus på ledelse, læring, innovation, kommunikation og samarbejde mellem forvaltningerne internt i Esbjerg Kommune og med almen praksis, sygehusene, virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne mv.

Arbejds- og ansvarsområde
Chef for Hjemmeplejen:
 • Varetager det overordnede ledelsesmæssige, økonomiske, organisatoriske, personale- og driftsmæssige ansvar for Hjemmeplejen
 • Uddelegerer ansvar og opgaver til ledere samtidig med at der holdes fokus på organisationens mål og udvikling
 • Skaber rammer for innovation og kompetenceudvikling i Hjemmeplejen
 • Har ansvar for gennemførelse og opfølgning på lovgivning og koncern- og forvaltningspolitikker inden for Hjemmeplejen
 • Indgår i tværgående samarbejde med både interne og eksterne parter
Chef for Hjemmeplejen deltager i følgende fora:
 • Sundhed & Omsorgs chefmøder
 • Ledermøder med teamlederne
 • ForvaltningsMED
 • Interne og eksterne netværk efter aftale
 • Udvalgsmøder efter aftale med Direktøren
Personprofil
Faglige kompetencer og erfaringsgrundlag:
 • Relevant faglig og ledelsesmæssig uddannelse gerne svarende til masterniveau.
 • Kendskab og erfaring fra en større politisk ledet organisation
 • Besidder strategiske og analytiske evner
 • Kommunikerer præcist såvel skriftligt som mundtligt ud fra Sundhed og Omsorgs visioner, mål og værdier
 • Har en tilgang til opgaven som er engageret, struktureret, fleksibel og løsningsorienteret
 • Kan sikre en effektiv administration
 • Har indgående kendskab til økonomistyring og kan skabe økonomisk overblik
Personlige egenskaber:
 • Innovativ, strategisk og udviklingsorienteret
 • Tør udfordre organisationen
 • Visionær på ældreområdet
 • Arbejder målrettet og præstationsmotiveret
 • God kommunikator med pondus og gennemslagskraft
 • Kan coache og give sparring til teamlederne
 • Synlig og anerkendende ledelsesstil
 • Stærk relationel forståelse
 • Rodfæstet under pres
 • Positiv, fleksibel og løsningsorienteret 
Vi tilbyder
 • En stærk og velfungerende afdeling med stærke relationer og engagerede medarbejdere
 • Mulighed for indflydelse i en forvaltning, som ønsker at være toneangivende i udviklingen lokalt, regionalt og nationalt
 • Et godt arbejdsmiljø og samarbejde med engagerede ledere og medarbejdere
 • Gode muligheder for faglig og personlig sparring og udvikling, herunder relevant uddannelse
Løn – og ansættelsesvilkår
 • Stillingen besættes som udgangspunkt på overenskomstvilkår, og løn- og ansættelsesvilkår forhandles med de faglige organisationer. Kvalifikationsløn kan eventuel forhandles.
 • Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres.
 • Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen. 
Ansøgningsfrist:
24. januar 2021 

Samtalerne vil finde sted i uge 5 - 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på "send ansøgning" og vedhæft din ansøgning, CV samt relevant dokumentation. 

Udvælgelse af ansøgere til stillingen 
Udvælgelsen sker ud fra følgende kriterier:
 • Personlige egenskaber
 • Kommunikative evner
 • Ledelsesmæssig erfaring og succeser
 • Kendskab fra en større politisk ledet organisation
 • Uddannelsesmæssig baggrund
Herudover indgår som led i udvælgelsen:
 • Ansøgningen
 • Den personlige fremtræden ved ansættelsessamtalen
 • Indhentede referencer 

 

Fakta

Arbejdstid

Fuldtid

Ansættelsesvilkår

Fastansættelse

Ansøgningsfrist

24-01-2021 23:59

Tiltrædelse

1. april 2021

Kontaktperson

Arne Nikolajsen
Telefon 23 47 71 28