Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Ordblinderådgiver til Pædagogisk Enhed

Engageret ordblinderådgiver til Pædagogisk Enhed, Børn & Kultur

Vi vil udvikle den bedste støtte til ordblinde elever. Vil du være med til at skabe de bedst mulige rammer for børn og unge, som er konstateret ordblinde?

Har du stærke rådgiverkompetencer, som kan være med til at omsætte teoretisk viden til konkret praksis, og dermed vejlede og rådgive elever, forældre og lærere med deres læring og arbejde?

Så er det lige dig, vi står og mangler.

Pædagogisk Enhed i Børn & Kultur søger en ordblinderådgiver, der brænder for at give børn og unge, som er konstateret ordblinde, mulighed for at udvikle sig, lære og trives.

Ordblinderådgiverens primære arbejde bliver at understøtte arbejdet i Esbjerg Kommunes profilklasser for ordblinde 6. – 10. klasse. Arbejdet kan bestå af fælles forberedelse og efterbehandling af undervisningen med lærerne, sparring, co-teaching, oplæg mm. Derudover vil ordblinderådgiveren blive kontaktperson i Esbjerg Kommunes fælleskommunale specialpædagogiske skoletilbud i forhold til rådgivning om ordblindevenlig undervisning. Ordblinderådgiveren kommer til at indgå i et professionelt læringsfællesskab med de syv andre ordblinderådgivere og derigennem bidrage til den generelle udvikling af Støttefunktion for ordblinde elever.

Ordblinderådgiverne skal være med til at etablere og udvikle støttefunktionen i form af en ordblindedidaktik, undervisningsprogrammer samt vejledning i brug af værktøjer og metoder til understøttelse af ordblinde elevers læring.

Den ideelle ordblinderådgiver kan være med til at understøtte udviklingen inden for:
 • Undervisning af ordblinde elever i alle fag
 • Brug af it-hjælpemidler til understøttelse af ordblinde elevers læring
 • Samarbejde med forældre
 • Tidlig opsporing og indsats i forhold til ordblindhed

Ovenstående skal ske ved, at ordblinderådgiveren er drivkraften i forhold til kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning omkring profilklasserne.

Vi lægger vægt på, at du:
 • Har erfaring med og viden om undervisning af elever i skriftsproglige udfordringer
 • Har erfaringer med vejledning af elever, forældre og fagprofessionelle
 • Besidder faglige kompetencer inden for ordblindeområdet
 • Kan arbejde med it-hjælpemidler i en didaktisk kontekst
 • Kan formidle god praksis, som kan omsættes hurtigt
 • Har faglig indsigt i skoles kerneopgave og kan agere vant og professionelt i området med en god forståelse for den kommunale organisation
 • Er udadvendt og i stand til at kommunikere tydeligt både internt i organisationen og eksternt i forhold til samarbejdspartnere
 • Er engageret, struktureret og fleksibel og har en nytænkende tilgang til opgaverne
 • Har en uddannelsesbaggrund som lærer – gerne kombineret med en akademisk overbygning eller efter-/videreuddannelse indenfor læsning, skriftsproglige udfordringer og ordblindhed

Vi kan tilbyde dig:
Spændende arbejdsopgaver med stor selvstændighed i opgavevaretagelsen i tæt kontakt med både ledelse, kollegaer og samarbejdspartnere i og omkring Børn & Kultur. Derudover muligheden for at være med til at etablere og udvikle Støttefunktion for ordblinde elever og profilklasser for ordblinde elever i Børn & Kultur.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker efter gældende overenskomst. Arbejdstiden er 37 timer om ugen, og der må forventes møder mv. uden for normal arbejdstid.
 
Tiltrædelse 1. januar 2021 eller hurtigst muligt herefter.
 
Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres og børneattest vil blive indhentet.
 
Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.
 
Spørgsmål kan rettes til
Programleder Kristina Junker Stengaard – krist@esbjergkommune.dk eller tlf.: 30 52 26 31.

Alle henvendelser behandles fortroligt.
 
Ansøgningsfrist:
9. november 2020
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 16. eller 17. november 2020.
 
Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på ”send ansøgning” nederst, og vedhæft din ansøgning, CV og relevant dokumentation.
 
 
Om Børn & Kultur
Esbjerg Kommune er landets femte største kommune. Børn & Kultur er en af kommunens fem forvaltninger og består af fire afdelinger: Børn & Dagtilbud, Skoler, Kultur & Pædagogik og Sekretariatet
 
Pædagogisk Enhed
Pædagogisk Enhed er en stabsfunktion, der understøtter hele Børn & Kultur med faglige støtte- og udviklingsfunktioner. Pædagogisk Enhed har sit primære sigte mod det daglige arbejde, der udspiller sig i institutionerne og på skolerne i Esbjerg Kommune.

Pædagogisk Enhed har en helhedsorienteret organisering med 3 tværfaglige teams, der er tilknyttet faste skole- og dagtilbudsdistrikter, så det enkelte team løfter den brede vifte af opgaver, der er i de enkelte områder med et tværfagligt perspektiv. Teamet er sammensat på tværs af Pædagogisk Enheds fagligheder; psykologer, tale-høre lærere, fysio- og ergoterapeuter, læringskonsulenter og ordblinderådgivere.
 
Pædagogisk Enhed dækker områderne:
 • Programledelse
 • Faglig pædagogisk udvikling
 • Læring og didaktik
 • Mål og evaluering
 • Kurser og uddannelse
 • Pædagogisk psykologisk rådgivning
 • Tale-høre-området
 • Fysio- og ergoterapi
 • Ordblindeområdet


Fakta

Arbejdstid

Fuldtid

Ansættelsesvilkår

Fastansættelse

Ansøgningsfrist

09-11-2020 23:59

Tiltrædelse

1. januar 2021

Kontaktperson

Programleder Kristina Junker Stengaard
Telefon 30 52 26 31