Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Socialrådgiver til Familierådgivningens handikapområde

Socialrådgiver til Familierådgivningens Handicapområde

Familierådgivningen i Esbjerg kommune søger en dygtig, engageret og ambitiøs socialrådgiver med erfaring fra myndighed på Børnehandicap området. 

Der er tale om en fast stilling på 37 timer om ugen, med ansættelse pr. 1 december 2020.

Familierådgivningen er i en rivende udvikling på børne handicapområdet. med stort fokus på inddragelse af familierne.

Vi er i gang med længerevarende udvikling og læringsforløb på hele H området med tæt opfølgning og inddragelse af rådgivere, faglig koordinator og ledere.
Vi har hen over sommeren samlet hele handicap teamet fysisk sammen med administrationen og faglige koordinatorer for at sikre sammenhængskraft og nærværende faglig ledelse i forhold til medarbejderne.

Myndighed på børnehandicapområdet er en integreret del i Familierådgivningen.
Her behandles henvendelser vedrørende familier til funktionsnedsatte børn og unge.

Der foretages målgruppevurderinger for ydelser iht. sel § 32A, 41, 42, 45, og 84 ligesom der træffes beslutning om kompenserende ydelser i forhold til handicappede børn og unge og følges op på ovennævnte foranstaltninger iht. servicelovens bestemmelser. I tillæg hertil, foretages der også vurderinger og opfølgning iht. Foranstaltninger jf. serviceloven § 52.
 
Du vil blive tilknyttet et kompetent team med tæt personaleledelse og en faglig koordinator. Herudover indgår du i et fagligt fællesskab med de øvrige familierådgivere på børne social og handicapområdet fra hele Familierådgivningen.

I Familierådgivningen arbejder vi teambaseret med udsatte børn og unge samt med børn og unge med handicap eller andre kroniske lidelser i aldersgruppen 0-23 år.
 
Familierådgivningen er kendetegnende ved, at have et stærkt kollegialt samspil, stor lyst til at hjælpe hinanden på tværs af huset og høj grad af social faglighed.
 
Vi kan tilbyde dig:

 • Velkvalificeret sagssparring hos faglige koordinatorer
 • Nærværende ledelse, der er ambitiøs og har visioner for arbejdet i Familierådgivningen
 • Udviklingsmuligheder på det faglige og personlige plan
 • Plads til kreative og tillidsbaserede løsninger
 • En lærerig og driftig dagligdag, hvor godt humør og faglig stolthed er en fællesnævner
 • Gode kolleger
 • Fast supervision i teamet
 
Vi forventer:
 • At du har interesse for og erfaring med at arbejde med børn og unge med handicap eller andre kroniske lidelser
 • At du vil være indstillet på løbende at opsøge ny faglig viden på området med børn og unge med handicap eller andre kroniske lidelser
 • At du kan arbejde systematisk og inddragende
 • At du er en professionel mødeleder i det tværfaglige samarbejde
 • At du i hverdagen som myndighedsrådgiver kan bevare overblikket i krydspresset
 • At du formår at bevare et borgerperspektiv i dit sagsbehandlerarbejde
 • At du trives i en travl og omskiftelig hverdag
 • At du kan tænke kreativt indenfor den givne ramme og gå efter den bedst mulige løsning under de givne forhold
 • At du kan være en stor støtte ind i teamet og for kollegaerne
 • At du er habil i forhold til IT. Vi arbejder i DUBU og med ICS og du vil blive introduceret hertil via undervisning

Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem KL og DS.
 
Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres og børneattest vil blive indhentet.
 
Yderligere oplysninger kan rettes til konstitueret myndighedschef:
Rudi B Andersen rudan@esbjergkommune.dk
Tlf. 23 32 14 96

Ansøgningsfrist
Søndag 25 oktober 2020

Samtaler forventes afholdt i uge 44.

Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på ”send ansøgning” nederst og vedhæft din ansøgning, CV samt relevant dokumentation.
 

Fakta

Arbejdstid

Fuldtid

Ansættelsesvilkår

Fastansættelse

Ansøgningsfrist

25-10-2020 23:59

Tiltrædelse

1. december 2020

Kontaktperson

Myndighedschef Rudi Andersen
Telefon 23 32 14 96