Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Esbjerg Kommunes regnskab

Læs årsrapporten og få overblik over Esbjerg Kommunes indtægter og udgifter i det år, der er gået. Regnskabet godkendes hvert år af byrådet. 

Velkommen til Årsrapport 2020 for Esbjerg Kommune

Lige fra begyndelsen af året blev vi kastet ud i en pandemi, som præge­de adfærd, ansvar og aktiviteter. Coronakrisen påvirkede dagligdagen i alle dele af vores kommunale virke. Samtidig med at vi har haft fokus på at håndtere alt omkring coronavirussen, har der stadig været plads til, at kommunens stærke potentiale fortsat udvikles.

Vores ambition om at være en bæredygtig EnergiMetropol fik fornyet momentum med en konkret målsætning om at være en CO2 neutral kommune i 2030.

Som kommune har vi fortsat et stærkt fundament, og der er potentiale til endnu mere, når vi forener kræfterne om at skabe vækst og tiltrække flere borgere.

Årsregnskab 2020 viser et skattefinansieret driftsoverskud på 244 mio.kr. som delvist kan finansiere de skattefinansierede netto anlægsinvesteringer på 393 mio.kr.– herunder opkøb af jord i Andrup for 125 mio.kr. Det samlede skattefinansierede resultat viser således et underskud på 149 mio.kr. Underskuddet på 149 mio.kr. skyldes de ekstraordinære store anlægsinvesteringer i 2020, og skal ses i forhold til et budgetteret underskud på 432 mio.kr.

Der er fortsat driftsområder, hvor der er store økonomiske udfordringer, og hvor der kræves en sær­lig indsats i 2021 og de efterfølgende år.

I Årsrapport 2020 kan du læse mere om årets resultat og om alle de nye tiltag og projekter, der har været i Esbjerg Kommune i årets løb.

Hvis du ønsker at læse årsrapport 2020, skal du downloade den som PDF. 
- Det gør du ved at trykke på linket nedenfor. 

Årsrapport 2020

Hvad kan jeg finde i årsrapport 2020?