Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Esbjerg Kommunes regnskab

Læs årsrapporten og få overblik over Esbjerg Kommunes indtægter og udgifter i det år, der er gået. Regnskabet godkendes hvert år af byrådet. 

Velkommen til Årsrapport 2021 for Esbjerg Kommune

For andet år i træk spillede Corona en umådelig stor rolle fra nedlukninger og restriktioner til den omfattende vaccineudrulning gennem hele året. Naturligvis har det påvirket den daglige drift i Esbjerg Kommune, hvor både borgere og medarbejdere har fundet nye veje i at skabe hverdage, der bedst kunne fungere i en omskiftelig tid.

Målet om at blive en CO2 neutral kommune i 2030 forgrener sig i flere initiativer, og det seneste har været klimapartnerskaber. Her forpligter lokale virksomheder sig til at reducere CO2 udledningen, mens de hjælpes godt på vej af klimaregnskaber og netværksmuligheder. Esbjergs status som centrum for den grønne omstilling blev i den grad understreget, da flere Power-to-X virksomheder har tilkendegivet, at de ønsker at etablere sig her.

Partnerne Business Esbjerg, Esbjerg Havn, Education Esbjerg og Esbjerg Kommune tog hul på den spændende proces, der skal sætte en ny retning for Esbjerg for at fremme byens DNA som havneby og bæredygtig by i udvikling. Processen bygger på analyser, interviews, workshops og massiv borgerinddragelse.

Årsregnskab 2021 viser et skattefinansieret driftsoverskud på 302 mio. kr. som kan finansiere de skattefinansierede netto anlægsinvesteringer på 25 mio. kr. – herunder salg af jord i Andrup for 222 mio. kr. Det samlede skattefinansierede resultat viser herefter et overskud på 278 mio. kr.

Hvis der korrigeres for det ekstraordinære store salg af jord i Andrup til 222 mio. kr., vil der stadig være et overskud på 56 mio. kr. til finansiering af afdrag på lån. Der er således god strukturel balance mellem udgifter og indtægter i årsregnskab 2021.

Der er imidlertid fortsat økonomiske udfordringer på de 3 driftsområder: Familie, Voksen Handicap og Esbjerg Lufthavn, hvor der kræves en særlig indsats i 2022 og efterfølgende år.

I Årsrapport 2021 kan du læse mere om årets resultat og om alle de nye tiltag og projekter, der har været i Esbjerg Kommune i årets løb.

Hvis du ønsker at læse årsrapport 2021, skal du downloade den som PDF. 
- Det gør du ved at trykke på linket nedenfor. 

Årsrapport 2021

Hvad kan jeg finde i årsrapport 2021?