Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Esbjerg Kommunes regnskab

Læs årsrapporten og få overblik over Esbjerg Kommunes indtægter og udgifter i det år, der er gået. Regnskabet godkendes hvert år af byrådet. 

Velkommen til Årsrapport 2019 for Esbjerg Kommune

På mange måder blev 2019 et år, som virkelige stod i fremtidens tegn.
Først og fremmest vedtog Esbjerg Byråd en ny vision under overskriften Energi til mere, og vores mål er både at skabe energi til både det gode liv og til udvikling.

Som kommune har vi allerede et stærkt fundament, og der er potentiale til endnu mere, når vi forener kræfterne om at skabe vækst og tiltrække flere borgere.

Årsregnskab 2019 viser et skattefinansieret driftsoverskud på 178 mio. kr. som fuldt ud kan finansiere de skattefinansierede netto anlægsinvesteringer på 166 mio. kr. Det samlede skattefinansierede resultat viser således et overskud på 12 mio. kr.

Der er fortsat driftsområder, hvor der er store økonomiske udfordringer, og hvor der kræves en særlig indsats i 2020 og de efterfølgende år. Disse områder er tilført ekstra bevillinger i forbindelse med budget 2020 – 2023.

 

I Årsrapport 2019 kan du læse mere om årets resultat og om alle de nye tiltag og projekter, der har været i Esbjerg Kommune i årets løb.

Hvis du ønsker at læse årsrapport 2019, skal du downloade den som PDF. 
- Det gør du ved at trykke på linket nedenfor. 

Download her

Hvad kan jeg finde i årsrapport 2019?