Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Teknik & Byggeudvalgets driftsbudget

Udvalget varetager kommunens opgaver på det tekniske område samt den kommunale lufthavn.
På det tekniske område er det fx vedligeholdelse af veje, grønne områder, kollektiv trafik, kirkegårde, vandløb, ejendomme og på det miljømæssige område opgaver vedrørende affaldshåndtering.

I budgettet for 2021 er der afsat 242,2 mio. kr. om året til de dele af driften, der hører under udvalget. 

Det samlede budget for 2021-24

Tallene i tabellen er angivet i hele 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +

        2021   2022 2023 2024
Teknik & Byggeudvalget 242  .202 237.692 257.075 243.880  

Teknik & Byggeudvalgets budget fordeles på disse områder: 

Tallene i tabellen er angivet i hele 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +

  2021 2022 2023 2024
Byggeri, vedligehold og energi 24.455 34.718 40.278 40.031
Veje og grønne områder 208.596 197.940 197.736 199.093
Vinterforanstaltninger 12.218 12.117 12.011 12.011
Esbjerg Lufthavn -1.787 -4.027 -4.297 -4.297
Affald -1.281 -3.056 11.346 -2.959

Læs mere og se budgettet for de enkelte områder