Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Social & Arbejdsmarkedsudvalgets driftsbudget

Udvalget varetager opgaver for borgere med særlige sociale problemstillinger, såvel psykiske som fysiske. Samt en lang række økonomiske ydelser til enkeltpersoner på det sociale område, herunder pension og individuel boligstøtte. Udvalget varetager ligeledes kommunens opgaver på arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet.

I budgettet for 2021 er der afsat 2.591,3 mio. kr. om året til de dele af driften, der hører under udvalget. 

Det samlede budget for 2021-24

Tallene i tabellen er angivet i hele 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +

  2021 2022 2023 2024
Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2.591.334 2.658.903 2.663.701 2.678.957

Social & Arbejdsmarkedsudvalgets budget fordeles på disse områder: 

Tallene i tabellen er angivet i hele 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +

  2021 2022 2023 2024
Sociale ydelser 797.993 861.039 874.681 890.633
Handicappede 532.940 532.875 521.058 520.557
Arbejdsmarked 976.211 980.736 979.109 978.914
Forsikrede ledige 284.190 284.253 288.853 288.853

Læs mere og se budgettet for de enkelte områder