Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Plan & Miljøudvalgets driftsbudget

Plan & Miljøudvalget varetager kommunens opgaver med planlægning af, hvad kommunens arealer skal anvendes til samt kommunens miljømæssige opgaver. 

I budgettet for 2021 er der afsat 8,9 mio. kr. om året til de dele af driften, der hører under udvalget. 

Det samlede budget for 2021-24

Tallene i tabellen er angivet i hele 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +

  2021 2022 2023 2024
Plan & Miljøudvalget 8.929 8.355 7.211 7.132

Plan & Miljøudvalgets budget fordeles på disse områder: 

Tallene i tabellen er angivet i hele 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +

  2021 2022 2023 2024
Byfornyelse 3.890 3.844 3.844 3.765
Miljø 5.040 4.512 3.367 3.367

Læs mere og se budgettet for de enkelte områder