Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Økonomiudvalgets driftsbudget

Økonomiudvalget er kommunens centrale udvalg. Her samles sager om økonomi, planlægning, forvaltning og personale. 
I budgettet for 2021-24 er der afsat godt 900 mio. kr. om året til de dele af driften, der hører under Økonomiudvalget. 
Finansieringsområdet under økonomiudvalget, bidrager med indtægter på godt 8 mia. kr. om året i 2021-24. 

Det samlede budget for 2021-24

Tallene i tabellen er angivet i hele 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +

  2021 2022 2023 2024
Økonomiudvalget -7.206.096 -7.238.179 -7.418.020 -7.595.447

Økonomiudvalgets budget fordeles på disse områder: 

Tallene i tabellen er angivet i hele 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +

  2021 2022 2023 2024
Byudvikling 3.565 3.563 3.031 2.206
Brand og redning 25.605 25.605 25.605 25.605
Politisk organisation 20.172 17.505 19.435 19.435
Administration 903.333 870.259 854.744 847.266
Erhverv og turisme 35.902 42.118 33.805 31.790
Finansiering -8.194.673 -8.197.229 -8.354.639 -8.521.749

Læs mere og se budgettet for de enkelte områder