Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Kultur & Fritidsudvalgets driftsbudget

Udvalget varetager opgaver inden for bl.a. Fritids- og ungdomsklubber, Ungdomsskole, Bibliotek, Kulturskole, Arkiv, Natur- og Kulturformidling, SSP vejledning og forebyggelse, Tilskud, folkeoplysning, fritidsbygninger m.m.

I budgettet for 2021 er der afsat 327,3 mio. kr. om året til de dele af driften, der hører under udvalget. 

Det samlede budget for 2021-24

Tallene i tabellen er angivet i hele 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +

  2021 2022 2023 2024
Kultur & Fritidsudvalget 327.263 324.911 319.785 319.524

Kultur & Fritidsudvalgets budget fordeles på disse områder: 

Tallene i tabellen er angivet i hele 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +

  2021 2022 2023 2024
Fritid 78.464 75.130 74.399 74.120
Skolefritidstilbud og SSP 115.856 114.126 113.982 113.985
Kultur 132.943 135.656 131.404 131.419

Læs mere og se budgettet for de enkelte områder