Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Børn & familieudvalgets driftsbudget

Udvalget varetager opgaver inden for bl.a. folkeskoler, dagpleje, daginstitutioner, dagpasningsordninger, skolefritidsordninger, tandpleje, sundhedspleje for børn og unge, familierådgivning mv.

I budgettet for 2021 er der afsat 1.920,1 mio. kr. om året til de dele af driften, der hører under udvalget. 

Det samlede budget for 2021-24

Tallene i tabellen er angivet i hele 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +

  2021 2022 2023 2024
Børn & Familieudvalget 1.920.079 1.912.266 1.910.135 1.913.950

Børn & Familieudvalgets budget fordeles på disse områder: 

Tallene i tabellen er angivet i hele 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +

  2021 2022 2023 2024
Skole 986.656 982.780 986.771 987.544
Børn & Dagtilbud 496.647 499.318 501.838 504.428
Familie 396.351 389.370 381.068 381.520
Pædagogik og undervisning 40.425 40.799 40.458 40.458

Læs mere og se budgettet for de enkelte områder