Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Driftsbudget 2021-24

På denne side kan du læse mere om kommunens driftsbudget for 2021-24.

Driftsbudgettets opdelling på fagudvalg

Driftbudgettet er opdelt på nedenstående 7 fagudvalg i kommunen:

  • Økonomiudvalget
  • Plan & Miljøudvalget
  • Teknik & Byggeudvalget
  • Social & Arbejdsmarkedsudvalget 
  • Børn & Famileudvalget
  • Kultur & Fritidsudvalget
  • Sundhed & Omsorgsudvalget

I 2021 udgør det samlede driftsbudget uden finansiering 7.786,2 mio. kr. fordelt på de 7 udvalg.
F
inansiering (skatteindtægter, renter, tilskud og udligning mv.) bidrager med et indtægtsbudget på 8.194,7 mio. kr i 2021. 

Fordelingen af driftsbudgettet på de 7 fagudvalg:

Økonomiudvalget

Samlet budget for udvalget 2021 er -7.206,1 mio. kr.

læs mere om Økonomiudvalget samt dens budget 2021-2024

Plan & miljøudvalget

Samlet budget for udvalget 2021 er 8,9 mio. kr.

læs mere Plan & Miljøudvalget samt dens budget for 2021-2024

Teknik & byggeudvalget

Samlet budget for udvalget 2021 er 242,2 mio. kr.

læs mere om Teknik & Byggeudvalget samt dens budget 2021-2024

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Samlet budget for udvalget 2021 er 2.591,3 mio. kr.

læs mere om Social & Arbejdsmarkedsudvalget samt dens budget 2021-2024

Børn & Familieudvalget

Samlet budget for udvalget 2021 er 1.920,1 mio. kr.

læs mere om Børn & Familieudvalget samt dens budget 2021-2024

Kultur & Fritidsudvalget

Samlet budget for udvalget 2021 er 327,3 mio. kr.

læs mere om Kultur & Fritidsudvalget samt dens budget 2021-2024

Sundhed & omsorgsudvalget

Samlet budget for udvalget 2021 er 1.707,8 mio. kr.

læs mere om Sundhed & Omsorgsudvalget samt dens budget 2021-2024