Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Sådan foregår budgetprocessen

Det kommunale budget behandles af to omgange i byrådet. Der er lavet en præcis tids- og aktivitetsplan for årets budgetlægning.

Tidsplan i 2020

Budgetlægningen sker hvert år ud fra en fast tidsplan. I 2020 ser planen sådan ud:

 • 24. august
  Økonomiudvalget behandler Budgetforslag 2021-24 for at klargøre det til byrådets 1. behandling
   
 • 31. august
  Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2021-24.
  Efter byrådsmødet præsenteres direktionens forslag til Budget-i-Balance. Materialet lægges samtidig på Esbjerg Kommunes hjemmeside.
   
 • 3. september
  Byrådets budgetseminar
   
 • 7. – 11. september
  Politiske forhandlinger.
   
 • 5. oktober
  Byrådets 2. behandling af Budgetforslag 2021-24.

Selve budgetprocessen

Inden årets budgetarbejde bliver sat i gang, er det Økonomiudvalgets ansvar, at der bliver lagt en strategi, som blandt andet beskriver tids- og aktivitetsplanen for årets budgetlægning.

Det kommunale budget skal behandles to gange i byrådet. Imellem den første og anden behandling er der tid til de politiske forhandlinger.

Før byrådets første behandling af budgettet udarbejder direktionen i Esbjerg Kommune et bud på budgettet. Forslaget hedder Budget i Balance og er altså direktionens oplæg til et budget, hvor der er balance mellem indtægter og udgifter.

Budgetseminar
Direktionen præsenterer sit forslag for byrådet på et budgetseminar, og umiddelbart herefter starter de politiske forhandlinger. Politikerne kan vælge at følge forslagene i Budget i Balance eller bringe andre forslag og prioriteringer i spil. I forhandlingsudvalget deltager en repræsentant for hvert parti i byrådet, og politikerne forhandler, indtil et flertal bliver enig om en aftale om budgettet.

Det endelige budget bliver vedtaget ved byrådets anden behandling af budgettet.

Kommunens budget gælder altid for det kommende år, og byrådet vedtager et nyt budget hvert år. Sammen med årets budget giver byrådet et bud på økonomien for de tre efterfølgende år. En række af oversigterne i budgettet vil derfor indeholde tal for en fireårig periode.