Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Budget 2021-2024

Den 11. september 2020 blev der indgået forlig om budget 2021-2024.

Den 11. september 2020 har partierne Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Det Konservative Folkeparti, Borgerlisten, Radikale Venstre, Enhedslisten og løsgænger Hans K. Sønderby indgået et forlig om Esbjerg Kommunes budget for 2021 og et bud på økonomien for 2022-2024.

Budget med balance mellem velfærd og vækst
Bag forliget står 21 af Esbjerg Byråds 31 medlemmer, som har prioriteret en balance mellem et løft af velfærden og mere langsigtede investeringer i væksten. 

Positivt grundlag for budget
Det økonomiske grundlag for budgettet er i år væsentlig mere positivt end i de seneste år. Det er der særligt to grunde til. For det første får Esbjerg Kommune flere penge fra den kommunale udligningsreform. For det andet styrker aftalen mellem regeringen og KL generelt kommunernes økonomi. Det betyder, at forligspartierne årligt har haft 86 mio. kr. ekstra til budgettet i de næste fire år.  

Forligsteksten er netop underskrevet.

Mere om budgettet

Hovedtræk i budgettet

Vi har samlet et faktaark, der introducerer nogle af de væsentlige elementer i det budget, som Esbjerg Byråd har vedtaget for 2021-2024.

Budgettet kort fortalt

Direktionens forslag til budgettet

Direktionen i Esbjerg Kommune laver hvert år deres budgetforslag med tilhørende X-ark. Direktionens forslag danner grundlag for byrådets arbejde med budgettet.

Budget-i-Balance

Sådan foregår budgetprocessen

Få overblik over, hvad der sker i løbet af budgetforhandlingerne og se den samlede tidsplan.

Se proces og tidsplan

Aftale om Esbjerg Kommunes Budget 2021-2024

Underskrevet forligstekst

Forligsteksten blev underskrevet den 11. september 2020 af Jesper Frost Rasmussen, Olfert Krog, Diana Mose Olsen, Henrik Vallø, May-Britt Andrea Andersen, Anne Marie Geisler Andersen, Sarah Nørris og
Hans K. Sønderby.