Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Finansiel styring

Esbjerg Kommune har store likvide beholdninger og en stor låneportefølje af forskellige lån med forskellige rentevilkår og i forskellige valutaer. Derfor er det nødvendigt at have fastlagt rammer for, hvordan vi skal agere inden for dette område.

Retningslinjerne for finansiel styring skal sikre:

  • At vi administrerer de likvide midler med omhu og påpasselighed for at optimere afkastet på de likvide beholdninger
  • At vi altid tager hensyn til eventuelle risici, så udgifterne på kommunes låneportefølje bliver så små som muligt