Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Vil du klage over et online-køb?

Europa-Kommissionen har udviklet en hjemmeside, som du kan gøre brug af, hvis du vil klage over et produkt eller en tjenesteydelse, du har købt på nettet.

Hjemmesiden for onlinetvistbilæggelse stilles til rådighed af Europa-Kommissionen, for at forbrugere og forhandlere i EU, Norge, Island og Liechtenstein kan løse tvister om onlinekøb af varer og tjenesteydelser uden at gå rettens vej.

Platformen til onlinetvistbilæggelse (OTB-platformen) er ikke knyttet til nogen erhvervsdrivende. Du kan anvende den til at indsende din klage til et godkendt tvistbilæggelsesorgan.

Et tvistbilæggelsesorgan er en upartisk organisation eller enkeltperson, der hjælper forbrugere og erhvervsdrivende med at bilægge tvister. Processen kaldes for alternativ tvistbilæggelse og er normalt hurtigere og billigere end at gå til domstolene.

Alle tvistbilæggelsesorganer på platformen er godkendt af myndighederne i deres respektive lande og opfylder kvalitetskravene med hensyn til neutralitet, gennemsigtighed, effektivitet og tilgængelighed.

Platformen er nem at benytte og fører brugeren gennem tvistbilæggelsesprocessen trin for trin. Den har en oversættelsesfunktion, der kan bruges til alle EU-sprog, og indbyggede frister for bilæggelse af tvister.