Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Landzonetilladelse til informationsbygning – V. Vedsted

Landzonetilladelse til informationsbygning – V. Vedsted

Esbjerg Kommune har givet tilladelse til opførelse af en informationsbygning beliggende Vester Bjergvej 4, 6760 Ribe, matr.nr. 87m, V. Vedsted By, V. Vedsted.

Klagefrist: d. 26-02-2020.

Yderligere oplysninger kan fås hos sagsbehandler Dan Bjerre Hjorth Larsen, Plan, tlf. 7616 0503.

Visse organisationer samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage over afgørelsen. Se klagevejledning i afgørelsen.

Der er ret til aktindsigt efter reglerne i lov om aktindsigt i miljøoplysninger, forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Personoplysninger

Når du henvender dig til os udleverer du nogle personoplysninger.
Personoplysningerne bruger vi, når vi behandler og besvarer din henvendelse, og de kan blive gemt til brug for vores videre sagsbehandling.
Vi har ansvar for, at dine oplysninger behandles og opbevares forsvarligt indenfor rammerne af EU’s databeskyttelsesforordning.

Læs mere om vores behandling af dine persondata