Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Udbud af tidligere parkeringsareal i Bramming

Esbjerg kommune udbyder hermed et erhvervsareal på ca. 2.400 m2 beliggende mellem Industrivej 19 og 21 i Bramming. Arealet er nedlagt som offentlig p-plads og overtages som beset.

Esbjerg Kommune udbyder hermed et erhvervsareal på ca. 2.400 m², beliggende mellem Industrivej 19 og 21 i Bramming. Arealet er nedlagt som offentlig p-plads og overtages som beset. 

Arealet udbydes til en mindstepris på 60 kr. pr. m² ekskl. moms. 

Området er reguleret af kommuneplan 21-030-110 for erhvervsområdet langs Industrivej. 

Salg kan tidligst ske, når der er forløbet minimum 14 dage fra den 16. april 2019, som er første annonceringsdag. Er der efter 14 dages perioden flere interesserede i arealet, vil det blive udbudt til salg til højestbydende. I modsat fald kan arealet købes til mindsteprisen på 60 kr. pr. m² ekskl. moms. 

Købsaftale med vilkår og udstykningsrids kan fås ved henvendelse til: 

Esbjerg Kommune 
Teknik & Miljø, Køb & Salg af kommunal ejendom 
Torvegade 74, 
6700 Esbjerg 
Tlf. 7616 1302 / lobb@esbjergkommune.dk 

Salget sker efter indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. 
Heraf skal særligt fremhæves, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris