Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Udbud af areal ved Spangsbjerg Kirkevej i Esbjerg

Esbjerg Kommune udbyder ca. 22.700 m² ved Esbjergs gamle højskolearealer på Spangsbjerg Kirkevej/Stormgade i Esbjerg. Arealet har en fantastisk beliggenhed i bynært og rekreativt område tæt på uddannelsesinstitutioner. 

Esbjerg Kommune udbyder ca. 22.700 m² ved Esbjergs gamle højskolearealer på Spangsbjerg Kirkevej/Stormgade i Esbjerg. Arealet har en fantastisk beliggenhed i bynært og rekreativt område tæt på uddannelsesinstitutioner. 

Der er udarbejdet en Masterplan for området, med fokus på at skabe et byområde med social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Der skal dog udarbejdes en ny lokalplan for området, inden der kan etableres bolig- og hotelbebyggelse, som Masterplanen ligger op til. 

Arealet sælges som beset med de eksisterende bygninger, dog med en særlig aftale omkring nedrivning af den tidligere mediebygning. 

Derudover er der en lejeaftale på arealet, som køber skal respektere. 

Mindsteprisen for arealet er fastsat til 22,5 mio. kr. Prisen er ekskl. moms og eventuelle tilslutningsafgifter. 

Arealet på ca. 22.700 m² giver ifølge Masterplanen ca. 10.000 m² byggeret udover de nuværende bygninger på arealet. I tilfælde af, at der ved lokalplanens udarbejdelse tilvejebringes yderligere m² byggeret, betales også for disse. 

Ved salg vil købers projekt blive vurderet, herunder arkitektur og kvalitet. Køber skal sikre, at projektet lever op til retningslinjerne i Masterplanen for området samt medvirke til udarbejdelse af lokalplan for området. 

Salg kan tidligst ske, når der er forløbet 1 måned fra den 28. april 2019, som er første annonceringsdag. Er der efter udbudsperioden flere interesserede i arealet, vil der blive foretaget en samlet vurdering af de indkomne tilbud på grundlag af de anførte kriterier. 

Frist for opskrivning som interesseret i at erhverve arealet er den 27. maj 2019 kl. 12.00. 

Købsaftale med vilkår, kortbilag samt Masterplan kan fås ved henvendelse til: 

Esbjerg Kommune, 
Teknik & Miljø, Køb & Salg af kommunal ejendom, 
Rådhuset, 
Torvegade 74, 1., 
6700 Esbjerg, 
tlf. 7616 1302 eller via mail lobb@esbjergkommune.dk. 

Salget sker efter indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af den 24. juni 2011. Heraf fremgår bl.a., at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris, samt at tilbudsgiver ikke er afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den fastsatte pris.