Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Tjæreborg - Ejlif Krogagers Vej - Etape 4

Esbjerg Kommune udbyder hermed 16 grunde til salg i 4. etape af Ejlif Krogagers Vej i Tjæreborg. Grundene varierer i størrelse mellem 871 m² og 1.077 m². 

Esbjerg Kommune udbyder hermed 16 grunde til salg i 4. etape af Ejlif  Krogagers Vej i Tjæreborg. Grundene varierer i størrelse mellem 871 m² og 1.077 m². 

Ejlif  Krogagers Vej ligger i den nordlige del af Tjæreborg og afgrænses mod vest af det tidligere grusgravareal, som nu er udlagt til naturområde. Boligområdet er udformet med beplantninger og friarealer, med gode forbindelser til det omkringliggende landskab. I området etableres et sammenhængende stisystem med forbindelse til bymidten, skole m.m. 

Tjæreborg er et velfungerende bysamfund, med børneinstitutioner, skole til 9. klasse og SFO. Byen ligger mellem Esbjerg og Bramming i naturskønne omgivelser. 

Grundene sælges for højeste bud, dog minimum 700 kr. inkl. moms pr. m² grundareal for grund nr. 126 og 128 og minimum 600 kr. inkl. moms pr. m² grundareal for de resterende grunde. 

De grunde, der ikke sælges i budrunden, vil efterfølgende blive udbudt til salg til mindsteprisen på 875 kr. inkl. moms pr. m² grundareal. 

Købesummen betales kontant på overtagelsesdagen. 

Udenfor købesummen betales tilslutningsbidrag til kloak, vand, el, varme m.v., i alt ca. 150.000 kr. pr. grund. 

Bestemmelserne i den tinglyste lokalplan nr. 12-010-001 for området skal respekteres. 

På grundene er der tinglyst en deklaration om byggepligt indenfor 2 år og forbud mod videresalg i ubebygget stand m.m. 

Bindende bud skal afgives via sikker mail eller fremsendes i lukket budkuvert og skal være Køb & Salg i hænde senest torsdag den 6. juni 2019 kl. 12.00. Mærk mail eller kuvert ”Ejlif Krogagers Vej”. 

Salgsvilkår m.m. kan ses på byggegrunde.esbjergkommune.dk og budmateriale indeholdende budskema, orienteringsskrivelse og gul budkuvert, kan rekvireres hos: 

Esbjerg Kommune 
Teknik & Miljø, Køb & Salg af kommunal ejendom 
Torvegade 74, 
6700 Esbjerg 
Tlf. 7616 1302 / lobb@esbjergkommune.dk 

Salget sker efter indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Heraf skal særligt fremhæves, at Kommunen ikke er forpligtet til at antage de indkomne bud eller sælge til den udbudte pris.