Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Parcelhusgrunde i Bjerreskovparken, Ribe

Esbjerg Kommune udbyder hermed 8 grunde til salg i 3. etape af Bjerreskovparken i Ribe. Grundene varierer i størrelse mellem 1.019 m² og 2.178 m².

Esbjerg Kommune udbyder hermed 8 grunde til salg i 3. etape af Bjerreskovparken i Ribe. Grundene varierer i størrelse mellem 1.019 m² og 2.178 m2.

Bjerreskovparken er et attraktivt og anderledes boligområde i Ribe Nørremark. I lokalplanen for området lægges op til opførelse af spændende bebyggelser og området er planlagt med markant grøn profil med allétræer langs adgangsvejen, grønne fællesarealer på lokalvejene og et stort rekreativt skovområde øst for med stiforbindelse til Tangeskoven ved Ribe Å og til Bjerreskoven. 

Bjerreskovparken er beliggende i den nordlige del af Ribe. Der er kort afstand til skole og institutioner samt indkøbscenter. Der er ca. 8.200 indbyggere i Ribe. 

Grundene sælges for højeste bud, dog minimum 390 kr. inkl. moms pr. m² grundareal for grundens første 1.200m² og 140 kr. inkl. moms pr. m² grundareal for grundens resterende m². 

De grunde, der ikke sælges i budrunden, vil efterfølgende blive udbudt til salg til mindsteprisen. 

Købesummen betales kontant på overtagelsesdagen. 

Udenfor købesummen betales tilslutningsbidrag til kloak, vand, el, varme m.v., i alt ca. 130.000 kr. pr. grund. 

Bestemmelserne i den tinglyste lokalplan nr. 03.16 for området skal respekteres. 

På grundene er der tinglyst en deklaration om byggepligt indenfor 2 år og forbud mod videresalg i ubebygget stand m.m. 

Bindende bud skal afgives via sikker mail eller fremsendes i lukket budkuvert og skal være Køb & Salg i hænde senest onsdag den 26 . juni 2019 kl. 12.00. Mærk mail eller kuvert ”Bjerreskovparken”. 

Salgsvilkår m.m. kan ses på byggegrunde.esbjergkommune.dk og budmateriale indeholdende budskema, orienteringsskrivelse og gul budkuvert, kan rekvireres hos: 

Esbjerg Kommune 
Teknik & Miljø, Køb & Salg af kommunal ejendom 
Torvegade 74, 
6700 Esbjerg 
Tlf. 7616 1312 / tbs@esbjergkommune.dk 

Salget sker efter indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Heraf skal særligt fremhæves, at Kommunen ikke er forpligtet til at antage de indkomne bud eller sælge til den udbudte pris.