Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Parcelhusgrunde i Rugmarken, Gørding

Esbjerg Kommune udbyder hermed 6 grunde til salg i Rugmarken i Gørding. Grundene varierer i størrelse mellem 844 m² og 1.092 m². 

Esbjerg Kommune udbyder hermed 6 grunde til salg i Rugmarken i Gørding. Grundene varierer i størrelse mellem 844 m² og 1.092 m². 

Gørding er en stationsby med ca. 1.800 indbyggere. Byen er beliggende i kort afstand til motorvejen og er placeret i smukke naturomgivelser ved Holsted å. Der er børneinstitutioner, skole til 9. klasse og SFO, ungdomsklub samt sportshal med klub- og mødelokaler i Gørdinghallen. 

Rugmarken er beliggende ugenert, men alligevel centralt i Gørding. Gående og cyklende kan, via de omkringliggende stier der forbindes med boligområdet Kløvermarken, hurtigt komme rundt i byen, og skolebørn kan komme i skole uden at skulle i nærheden af befærdede veje. 

Grundene sælges for minimum 280,00 kr. inkl. moms pr. m² grundareal. 

Købesummen betales kontant på overtagelsesdagen. 

Uden for købesummen betales tilslutningsbidrag for kloak, vand, el og varme i alt ca. 130.000 kr. 

Bestemmelserne i den gældende lokalplan nr. 02.12.23 for området skal respekteres. 

På grundene er der tinglyst deklaration om byggepligt indenfor 2 år og forbud mod videresalg i ubebygget stand m.m. 

Salg kan tidligst ske, når der er forløbet minimum 14 dage fra første annoncering af grundene, som er den 28. maj. Dette medfører, at grundene ikke kan købes eller reserveres i denne periode, men du kan lade dig skrive op som interesseret i en eller flere grunde. 

Opskrivning kan ske til og med den 12. juni 2019 kl. 12.00. 

Er der efter fristens udløb flere interesserede i samme grund, vil denne blive udbudt til højstbydende blandt de interesserede parter. I modsat fald kan grundene købes til mindsteprisen. 

Salgsvilkår m.m. kan se på www.esbjergkommune.dk/grunde. 

For opskrivning som interesseret i en grund kontakt: 

Esbjerg Kommune 
Teknik & Miljø, 
Køb & Salg af kommunal ejendom 
Torvegade 74, 
6700 Esbjerg 
Tlf. 7616 1312/tbs@esbjergkommune.dk. 

Esbjerg Kommunes salg af byggegrunde sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Heraf skal særligt fremhæves, at Kommunen ikke er forpligtet til at sælge grundene til den udbudte pris.