Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Parcelhusgrunde i Sønderparken

Esbjerg Kommune udbyder hermed 22 grunde og 1 storparcel til salg i Sønderparken i Bramming. Parcelhusgrundene varierer i størrelse mellem 921 m² og 1.341 m². Storparcellen er 10.422m². 

Esbjerg Kommune udbyder hermed 22 grunde og 1 storparcel til salg i Sønderparken i Bramming. Parcelhusgrundene varierer i størrelse mellem 921 m² og 1.341 m². Storparcellen er 10.422m². 

Bramming har ca. 7.150 indbyggere og ligger i kort afstand fra Esbjerg-Kolding motorvejen. Byen er præget af smukke parker og ådale, som man kan trave og gå på opdagelse i. 

Bramming har både børnehaver, skoler, SFO’er og efterskoler, inden- og udendørs sportsfaciliteter, bibliotek, biograf, svømmehal, golfbane og mødesteder for mennesker i alle aldre og har ligeledes et godt handelsliv med et bredt udvalg af dagligvarehandler. 

Parcelhusgrundene sælges for minimum 450,00 kr. inkl. moms pr. m² grundareal og storparcellen for minimum 2.918.160 kr. ekskl. moms. 

Købesummen betales kontant på overtagelsesdagen. 

Uden for købesummen betales tilslutningsbidrag for kloak, vand, el og varme i alt ca. 175.000 kr. 

Bestemmelserne i den gældende lokalplan nr. 21-020-0001 for området skal respekteres. 

På grundene er der tinglyst deklaration om byggepligt indenfor 2 år og forbud mod videresalg i ubebygget stand m.m. 

Salg kan tidligst ske, når der er forløbet minimum 14 dage fra første annoncering af grundene, som er den 28. maj. Dette medfører, at grundene ikke kan købes eller reserveres i denne periode, men du kan lade dig skrive op som interesseret i en eller flere grunde. 

Opskrivning kan ske til og med den 12. juni 2019 kl. 12.00. 

Er der efter fristens udløb flere interesserede i samme grund, vil denne blive udbudt til højstbydende blandt de interesserede parter. I modsat fald kan grundene købes til mindsteprisen. 

Salgsvilkår m.m. kan se på www.esbjergkommune.dk/grunde. 

For opskrivning som interesseret i en grund kontakt: 

Esbjerg Kommune 
Teknik & Miljø, Køb & Salg af kommunal ejendom 
Torvegade 74, 6700 Esbjerg 
Tlf. 7616 1312/tbs@esbjergkommune.dk. 

Esbjerg Kommunes salg af byggegrunde sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Heraf skal særligt fremhæves, at Kommunen ikke er forpligtet til at sælge grundene til den udbudte pris.