Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Bramming - Erhvervsjord

Esbjerg Kommune udbyder hermed et erhvervsareal på ca. 5.500 m² ved Industrivej / Vardevej i Bramming til salg. 

Esbjerg Kommune udbyder hermed et erhvervsareal på ca. 5.500 m² ved Industrivej / Vardevej i Bramming til salg. 

Arealet ligger ved den vestlige hovedfærdselsåre til Bramming, med Vardevej mod nord og Industrivej mod øst. 

Der er et ca. 30 m bredt plantebælte ud mod Varde Hovedvej, som bibeholdes som offentligt grønt areal. Indkørsel til grunden skal ske fra Industrivej. 

Området er reguleret af kommuneplan nr. 21-030-130, der udlægger området til erhverv med mulighed for klasse 5 virksomheder og kontorvirksomheder. Der skal udarbejdes lokalplan i henhold til det projekt køber ønsker at realisere på grunden. 

Køber skal respektere de på arealet hvilende servitutter. 

Arealet udbydes til en mindstepris på 90 kr. pr. m² ekskl. moms. Købesummen betales kontant på overtagelsesdagen. 

Salg kan tidligst ske, når der er forløbet 14 dage fra den 9. april 2019, som er første annonceringsdag. 
Er der efter 14 dages perioden flere interesserede i arealet, vil det blive udbudt til salg til højestbydende. I modsat fald kan arealet købes til den anførte mindstepris. 

Udbudsmateriale indeholdende udkast til købsaftale med salgsvilkår, tingbogsoplysninger og rids kan rekvireres hos: 

Esbjerg Kommune 
Teknik & Miljø, Køb & Salg af kommunal ejendom 
Torvegade 74 
6700 Esbjerg 
Tlf. 7616 1302 / lobb@esbjergkommune.dk 

Salget sker efter indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 499 af 24. juni 2011. Heraf skal særligt fremhæves, at Kommunen ikke er forpligtet til at antage de indkomne bud eller sælge til den udbudte pris.