Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Udkast til Trafikplan for Esbjerg Midtby

Esbjerg Kommune har udarbejdet Udkast til trafikplan for Esbjerg Midtby.

Formålet med Trafikplanen er at sætte rammerne for Midtbyens trafikale udvikling.

Læs udkastet til Trafikplan for Esbjerg Midtby

Trafikplanen er koordineret med lokalplansforslaget for Midtbyen, 01-010-0021, som ligeledes er under udarbejdelse, herunder ønsket om at skabe muligheder for attraktive byrum, pladser og oplevelser.

Udkastet understøtter en bæredygtig udvikling af Midtbyens trafik, hvor trafikanterne tilskyndes til at vælge gang, cykling og kollektiv trafik i stedet for privat bilkørsel.

Der skal samtidig skabes god fremkommelighed for bilerne til de store parkeringsanlæg, således handelscenteret kan styrkes. Der er også forslag til en parkeringsstrategi, hvor der sker en oprydning og forenkling af Midtbyens system af parkeringsrestriktioner.

Desuden er der udarbejdet en Miljørapport til Trafikplan For Esbjerg Midtby. Læs mere i Miljørapport - Trafikplan .

Der afholdes borgermøde torsdag den 13. juni 2019 på Tobakken kl. 19.00 – 21.15 hvor du kan høre mere om indholdet i planerne og være med til at drøfte dem.

Borgermødet er en del af den offentlige høringsperiode på otte uger fra den 6. juni 2019.  

Bemærkninger til Trafikplanen skal sendes til vejogpark@esbjergkommune.dk senest den 1. august 2019.