Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Forslag til den strategiske udviklingsplan for Bramming

Esbjerg Byråd vedtog den 18. juni 2019, at offentliggøre den strategiske udviklingsplan for Bramming.

Den strategiske udviklingsplan har kigget på følgende emner

Fremtidens byudvikling, Stier og grønne områder, Udvikling af handelslivet, En tættere bymidte med flere boliger, Kultur, fritid og det lokale samarbejde

Forslag til den strategiske udviklingsplan for Bramming

Esbjerg Byråd vedtog den 18. juni 2019, at offentliggøre den strategiske udviklingsplan for Bramming.

Den strategiske udviklingsplan har kigget på følgende emner

Fremtidens byudvikling

Stier og grønne områder

Udvikling af handelslivet

En tættere bymidte med flere boliger

Kultur, fritid og det lokale samarbejde                  

Her kan du se forslaget                                            

Du kan se forslaget på internetadressen  http://kommuneplan.esbjergkommune.dk/dk/mit_lokalomraade/bramming/bramming-strategisk-udviklingsplan/

Miljøvurdering

Esbjerg Kommune har afgjort, at lokalplanforslaget ikke kræver udarbejdelse af en miljørapport i henhold til Miljøvurderingslovens § 8 (lovbek. Nr. 1225 af 25/10 2018). Annonce med klageadgang kan ses på internetadressen http://www.esbjergkommune.dk/annoncer

Din mulighed

Har du bemærkninger eller ændringsforslag til den strategiske udviklingsplan for Bramming, skal de indsendes skriftligt til Esbjerg Byråd, Plan, Teknik & Miljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, eller pr. e-mail: plan@esbjergkommune.dk senest den 13. september 2019.