Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af Høe Bæk inkl. sø opstrøms Nygårdsvej i Bramming

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af Høe Bæk inkl. sø opstrøms Nygårdsvej i Bramming.

Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø, har godkendt et reguleringsprojekt efter vandløbsloven til regulering Høe Bæk og sænkning af vandspejl i sø opstrøms Nygårdsvej i Bramming.

Formålet med reguleringsprojektet er at få fjernet en fiskespærring i Høe Bæk og give en æstetisk forbedring af området samt at sikre afvanding af dræn og udløb fra Din Forsynings overløbsbygværk.

Gennemførelse af projektet indebærer fjernelse af opstemning ved udløbet fra søen, uddybning af søen, etablering af spuns ved indløbet til søen, ændringer af søens skråningsanlæg og udligning af faldet i Høe Bæk opstrøms indløbet til søen.

Projektet har været i offentlig høring i perioden fra den 15. april 2019 til den 13. maj 2019. Der er ikke indkommet bemærkninger eller ændringsforslag til projektet i høringsperioden.

Der kan klages over afgørelsen, jf. klagevejledningen i afgørelsen. Klagen skal være modtaget senest den 30. august 2019, der er dagen for klagefristens udløb.

Eventuel henvendelse – herunder spørgsmål om klageberettigelse – kan rettes til Natur & Vandmiljø på tlf. nr. 76161616.

Afgørelsen kan hentes her som pdf.