Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Afgørelse efter vandløbsloven

Ændring af rørdimension og forlægning af rørunderføring af Mejlbygrøft under Kammerslusevej

Esbjerg Kommune, Natur & Vand, har givet tilladelse til at forlægge samt ændre rørdimensionen af rørunderføringen af det offentlige vandløb Mejlbygrøft under Kammerslusevej.

Projektforslag har været i høring i perioden 5. juli til 2. august 2019. Der er ikke indkommet nogle høringssvar.

Afgørelsen kan findes her.

Der kan klages over afgørelsen jf. klagevejledningen i afgørelsen. Eventuelle klager skal være indgivet senest den 23. september 2019.

Spørgsmål kan rettes til Natur & Vandmiljø på tlf. 76 16 16 16 eller miljo@esbjergkommune.dk