Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Politik for fritids- og idrætsliv

Høringsperioden er udvidet, så den løber fra d. 20. december 2019 til d. 31. januar.

Hent høringsversionen af politikken for fritids- og idrætsliv

Den overordnede vision for politikken er: I Esbjerg Kommune vil vi understøtte et mangfoldigt fritids- og idrætsliv med en bred vifte af tilbud, der sikrer, at borgere i alle livets faser kan have et aktivt og attraktivt fritids- og idrætsliv, som er meningsfuldt for den enkelte.

Høringssvarene kan sendes via mail til tiri@esbjergkommune.dk

Efter høringen vil de indkomme høringssvar blive skrevet sammen og bearbejdet inden endelig behandling i Kultur & fritidsudvalget d. 17. marts 2020 med efterfølgende behandling i byrådet. 

Politik for fritds- og idrætsliv er udarbejdet med afsæt i to workshops, der blev afholdt i henholdsvis september og november 2019, med deltagelse af en række relevante interessenter fra fritids- og idrætsområdet.

Når du henvender dig til os udleverer du nogle personoplysninger.
Personoplysningerne bruger vi, når vi behandler og besvarer din henvendelse, og de kan blive gemt til brug for vores videre sagsbehandling.
Vi har ansvar for, at dine oplysninger behandles og opbevares forsvarligt indenfor rammerne af EU’s databeskyttelsesforordning.

Læs mere om vores behandling af dine persondata på www.esbjerg.dk