Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Offentlig høring efter vandløbsloven

Udskiftning af betontunnel under Obbekjærvej ved Tved Kanal.

Esbjerg Kommune, Natur & Vand, ønsker at etablere en rørunderføring under Obbekjærvej, vest for Tved, i stedet for den eksisterende betontunnel. Vandløbet umiddelbart syd for bygværket er det offentlige vandløb Tved Kanal. Nord for vejen ønskes det at etablere en brønd.

Projektforslaget sendes hermed i offentlig høring i perioden 26.07.2019 – 23.08.2019. I høringsperioden indtil 23.08.2019 kan eventuelle bemærkninger til projektet sendes til miljo@esbjergkommune.dk, mærket sagsnr. 19/24232.

Projektforslaget kan findes her.

Spørgsmål kan rettes til Signe W. Søndergaard, Natur & Vandmiljø, på tlf. nr. 76 16 07 24 eller sisnd@esbjergkommune.dk.

Når du henvender dig til os udleverer du nogle personoplysninger.

Personoplysningerne bruger vi, når vi behandler og besvarer din henvendelse, og de kan blive gemt til brug for vores videre sagsbehandling.

Vi har ansvar for, at dine oplysninger behandles og opbevares forsvarligt indenfor rammerne af EU’s databeskyttelsesforordning.

Læs mere om vores behandling af dine persondata på www.esbjergkommune.dk