Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Offentlig høring: Kommuneplanstrategi Tema Udviklingsområder

Offentlig høring: Kommuneplanstrategi Tema Udviklingsområder.

 

Esbjerg Byråd har den 19. august 2019 vedtaget at sende forslag til Kommuneplanstrategi Tema Udvikligsområder i offentlig høring. Høringsperioden løber fra den 22. august til den 17. oktober 2019.

 

I høringsperioden kan du indsende bemærkninger eller ændringsforslag til planstrategien til Esbjerg Byråd, Plan, Teknik & Miljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, eller pr. e-mail: plan@esbjergkommune.dk.

 

Hvad er en planstrategi?

En kommuneplanstrategi er Byrådets politiske strategi for den fysiske udvikling af kommunen.

Byrådet skal indenfor den første halvdel af Byrådsperioden vedtage kommuneplanstrategien.

Efterfølgende udmønter Byrådet strategien i en plan: kommuneplanen. Den vedtages

typisk i slutningen af Byrådsperioden. Kommuneplanen ligger dermed klar som et

grundlag for det nye Byråds arbejde med den næste kommuneplanstrategi. Der er altså

tale om en rullende planlægning, der følger Byrådsperioden og hvor det første skridt er

en kommuneplanstrategi.

Når Byrådet er klar med et forslag til kommuneplanstrategi sendes forslaget i offentlig

høring i otte uger. I offentlighedsfasen får du mulighed for at diskutere Byrådets prioriteringer

og strategier. På grundlag af den offentlige debat vedtages en kommuneplanstrategi,

der lægger linjerne for den revision af kommuneplanen, der altid følger efter

en kommuneplanstrategi.

Planloven blev moderniseret i 2017. Moderniseringen gjorde det muligt for kommunerne

at udpege potentielle udviklingsområder i kystnærhedszonen.

Byrådet har, på den baggrund, valgt at behandle udlæg af udviklingsområder til

byvækst som et Kommuneplanstrategi tema.

Ønsket er at udlægge to områder i tilknytning til den eksisterende by med henblik på,

at områderne udlægges i byzone efter reglerne herom i planloven.

På baggrund af en vedtaget kommuneplanstrategi har Esbjerg Kommune mulighed for

at søge Staten om at medtage udviklingsområderne i et kommende landsplandirektiv.

Ansøgningsfristen er i slutningen 2019. Det forventes, at ansøgningsfristen ligger forud

for vedtagelsen af Planstrategi 2022-34.

 

Hvad handler Kommuneplanstrategi Tema Udviklingsområder om?

Byrådet ønsker at udlægge to udviklingsområder med tilknytning til henholdsvis Hjerting og Sjelborg i byzone.

 

Ved moderniseringen af Planloven i 2017 blev det muligt for kommunerne at udpege potentielle udviklingsområder i kystnærhedszonen. Kommunerne kan på baggrund af en vedtaget kommuneplanstrategi ansøge staten om at medtage udviklingsområderne i et kommende landsplandirektiv. Ansøgningsfristen er den 1. december 2019.

 

Forslag til Kommuneplanstrategi │ Tema │ Udviklingsområder udgør det strategiske grundlag for Esbjerg Kommunes ansøgning om udviklingsområder.

 

Miljøvurdering
Kommuneplanstrategi Tema Udviklingsområder udpeger områder til nye boliger. Esbjerg Kommune har på den baggrund vurderet, at Kommunplanstrategien er omfattet af miljøvurderingslovens regler om miljøvurdering af planer og programmer jævnfør Miljøvurderingslovens § 8 (lovbek. nr. 1225 af 25/10 2018). forslag til miljørapporten er ligeledes offentliggjort. Endelig vedtagelse af strategien og afgørelse efter Miljøvurderingsloven sker når høringen er overstået og byrådet har taget stilling til, eventuelt indkomne høringssvar i forhold til strategiens indhold.

Du kan se Forslag til Miljørapport her

 

Her kan du se forslaget til Kommuneplanstrategi Tema Udviklingsområder
Du kan få forslaget i Byggeservice, Plan, Teknik & Miljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg.

Du kan se Forslag til Kommuneplanstrategi Tema Udviklingsområder her

 

Forslag til Kommuneplanstrategi │ Tema │ Udviklingsområder er i høring fra den 22. august 2019 til den 17. oktober 2019