Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Høring efter vandløbsloven

Rørlægning af grøft, Mandø, 6760 Ribe

Esbjerg Kommune, Entreprenør, ønsker at rørlægge en grøft bag Æ Towt 10 - 16, Mandø, 6760 Ribe. Rørlægningen skal ske for at lette drift- og vedligeholdelsesarbejdet i fremtiden.

Ansøgningsmaterialet sendes hermed i offentlig høring i henhold til vandløbsloven i perioden 2. september til 30. september 2019. I høringsperioden indtil den 30. september 2019 kan eventuelle bemærkninger til projektet sendes til miljo@esbjergkommune.dk, mærket sagsnr. 19/23220.

Projektforslaget kan findes her.

Spørgsmål til ovenstående rettes til Natur & Vandmiljø på tlf. 76 16 16 16 eller miljo@esbjergkommune.dk.

Når du henvender dig til os udleverer du nogle personoplysninger.
Personoplysningerne bruger vi, når vi behandler og besvarer din henvendelse, og de kan blive gemt til brug for vores videre sagsbehandling.
Vi har ansvar for, at dine oplysninger behandles og opbevares forsvarligt indenfor rammerne af EU’s databeskyttelsesforordning.

Læs mere om vores behandling af dine persondata