Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Nyhedsbrev april 2022

Velkommen til vores nyhedsbrev, som fortæller dig om, hvad vi har fokus på i Familieplejen. Har du brug for mere information, skal du altid være velkommen til at kontakte os. 

Denne gang kan du læse om 

 • Ny konstitueret leder af Familieplejen
 • Forskningsprojekt via VIVE
 • Magtanvendelser
 • GDPR-regler
 • Velkommen til vores nye familieplejekonsulent
 • Husker I READ i plejefamilier? (Sådan læser du med dit barn)
 • ”Min historie” skrevet af et plejebarn
 • Vilkårsudvalget: 
  - Økonomiske merudgifter
  - Hvordan søger man?​

Ny konstitueret leder af Familieplejen

Så gik den ikke længere! 

Karin Holck, der de seneste 11 år har været leder af Familieplejen, er gået på pension. 

Karin har været en meget afholdt leder, der har sat rammerne for en velfungerende arbejdsplads for de ansatte i Familieplejen og desuden har arbejdet for opkvalificering og udvikling af ny viden på området samt for at forbedre ansættelsesvilkårene for plejefamilier ansat af Esbjerg Kommune. Sidstnævnte bl.a. med indførelsen af Gennemsnitsmodellen, der sikrer plejefamilier en fast løn i den tid, et barn er anbragt hos dem. 

Så det er ikke så lidt, jeg som konstitueret leder af Familieplejen har at leve op til. Men jeg har sagt ja tak til udfordringen i første omgang frem til den 1. september 2022. 


Karin Holck til sin afskedsreception den 15. marts 2022.
 

Mit mål er, at vi i Familieplejen fortsat yder en faglig kompetent indsats med stor forståelse for de særlige – og til tider vanskelige - vilkår, I plejefamilier lever og arbejder i. 

Det er 6½ år siden, jeg blev ansat som familieplejekonsulent i Esbjerg Kommune. Et arbejde jeg har været meget glad for og hvor jeg har været så heldig at få lov at videreuddanne mig sideløbende. Så på den ene side fortsætter jeg ”bare” arbejdet i Familieplejen og på den anden side er jeg totalt ny i jobbet. 

Jeg ved, at I er i gode hænder hos jeres respektive familieplejekonsulent, men skulle I have tanker eller ideer om udvikling af familieplejeområdet eller undrer I jer over noget, vi gør i Familieplejen, så hører jeg også gerne fra jer. 

Med venlig hilsen
Ina Skov Christesen
Leder af Familieplejen

 

 

Forskningsprojekt om tilknytning

Familieplejen deltager i et forskningsprojekt med VIVE, som handler om tilknytningen mellem plejebarnet og plejeforældrene.

Læs om projektet

Magtanvendelse i plejefamilier

Plejefamilier og børn anbragt i plejefamilier er omfattet af Lov om voksenansvar.

Læs om hvordan Lov om voksenansvar gælder i praksis i plejefamilier.

READ - læsning med dit plejebarn

READ er et forskningsprojekt, der fortæller om, hvordan du lærer dit barn at forstå, hvad I læser, når I læser en bog

Læs om READ

Velkommen til vores nye familieplejekonsulent

Velkommen til Ronnie Sydbøge

Ronnie skriver om sig selv:

Jeg er uddannet socialpædagog på Esbjerg seminarium i 1998.
Har erfaring fra døgninstitution for anbragte børn og unge og fra børne/ungdomspsykiatrisk sengeafsnit i Esbjerg. 

Har arbejdet med familierådslagninger og som mediator i konfliktfyldte skilsmissesager.
Trivselskonsulent hos Børns vilkår.
Jeg startede den 7. marts 2022 i Familieplejen og er blevet taget godt imod af mine nye kollegaer. De har udvist stor tålmodighed med at hjælpe mig med alt det nye, jeg nu skal sætte mig ind i. 
Heldigvis har der også været plads til grin og kærlige drillerier, hvilket har stor betydning for mig. Jeg glæder mig til at kunne bruge min viden og mine erfaringer i et spændende og meningsfyldt arbejde som familieplejekonsulent. Jeg ser frem til et godt og givende samarbejde både med jer plejefamilier og mine kollegaer.

Min historie - fortælling fra et plejebarn

Følg med i den positive historie fra et plejebarn anbragt af Esbjerg Kommune.

Læs hendes historie her

GDPR - Hvad er det nu lige det er?

GDPR står for General Data Protection Regulation – men kaldes i daglig tale oftest Persondataforordningen.
 
Overordnet er formålet med GDPR at sikre privatlivet og beskytte mod at oplysninger bliver delt med nogen, man ikke ønsker at dele med. 

Hvorfor er det så relevant for plejefamilier?
Det er det fordi, det blandt andet er med baggrund i reglerne om GDPR, at Esbjerg Kommune har valgt, at alle plejefamilier skal have en mailadresse knyttet til ansættelsen.

Mailadressen er personlig. 
Det betyder, at hvis f.eks. begge ægtefæller i en plejefamilie er ansat som plejeforældre, så vil de have hver sin mailadresse – og begge SKAL benyttes. 

Som plejefamilie kan I tilgå Esbjerg Kommunes intranet, hvor I kan læse mere om GDPR. 

Familieplejens Vilkårsudvalg

Når et barn er anbragt, er der mulighed for at søge om dækning af økonomiske merudgifter ved anbringelsen, f.eks. udgift til plejebarnets briller, receptpligtig medicin, 
cykel, ferie, mobiltelefon mv. 
 
Det er Familieplejens Vilkårsudvalg, der behandler disse ansøgninger. I øjeblikket består Vilkårsudvalget af Marianne Siig, Vibeke Riis og Ina Christesen samt administrativ medarbejder Gitte Thøgersen. 
Det bemærkes, at vi ikke deltager i behandlingen af vores ”egne” sager.
 
I er altid velkomne til at sende en ansøgning – så skal vi nok forholde os til, om udgiften kan dækkes. 
Som det fremgår af jeres kontrakt, er der dog udgifter, som forventes dækket af det månedlige omkostningsbeløb, I får udbetalt i forvejen. Dette er alle forventelige, aldersvarende daglige omkostninger ved barnets forsørgelse. F.eks.: 
 • Kost og logi
 • Frisør og personlig hygiejne, herunder almindeligt forbrug af bleer
 • En fritidsaktivitet samt udstyr hertil 
 • Almindelige transportudgifter i forbindelse med læge, tand-
 • læge, pasning, skole og fritids- liv, såfremt denne ikke er dækket af anden lovgivning f.eks. skole- og sygehustrans- port
 • Medicin, som kan købes i håndkøb samt receptpligtig medicin ved kortere sygdoms- forløb
 • Udflugter og entreer
 • Udgifter i forbindelse med køb af foto fra børnehave/skole
 • Reparation af cykel
 • Anskaffelse af cykelstol og selepude til bil
 • Pas og vaccinationer i forbin- delse med rejser 
 • Legetøj herunder løbe-og eller legecykler
 • Barnets gaver f.eks. til biologi- ske familie og klassekamme- rater
 • Almindelige udgifter til barne- pige

Hvordan søger man?

Jeres ansøgning sendes til vilkaarsudvalg@esbjerg.dk 
 
Ansøgninger indsendes som udgangspunkt før den forventede udgift afholdes. 
 
Af ansøgningen skal følgende fremgå: 
 • Barnets fulde navn og cpr. nr. 
 • Hvad søger I? 
Uddybende oplysninger som ligeledes skal fremgå af ansøgningen: 
 • Begrundelse for ansøgningen. 
 • Hvilken periode drejer det sig om? 
 • Anslået udgift. Er udgiften afholdt medsendes dokumentation. 
I nogle ansøgninger er det desuden relevant at oplyse, om I tidligere har fået tilskud til lignende udgift (f.eks. mobiltelefon, cykel), hvis ja, hvornår? 
Eller hvis I søger om tilskud til ferie med plejebarnet, skal I også oplyse hvor mange personer, der deltager i ferien. 
 
Desuden skal jeres telefonnummer fremgå, så I kan kontaktes, hvis der er behov for supplerende oplysninger. 
 
Hvis I har søgt og fået bevilget en anslået udgift, skal der indsendes en kvittering før I kan få refunderet jeres udlæg. Og med risiko for at forvirre jer, så er den hurtigste måde at få jeres udlæg refunderet, hvis I sender kvitteringen direkte til Familierådgivningens administration familieraadgiv-adm@esbjerg.dk 
 
Husk at det er vigtigt at påføre navn og cpr.nr. på plejebarnet.