Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

April 2020

Plejefamilier i en corona-tid har givet os en ny opgave: Hvordan håndteres samvær?

Plejeområdet har fået ny chef, ny direktør og ny konsulent - lær dem at kende.

Esbjerg Ugeavis har skrevet en række knald-gode artikler om familieplejere - fantastisk læsning.

Kurser aflyst, men nye er planlagt - se kursuskalenderen.

Familieplejen og Coronavirus, Covid-19, i perioden frem til 13. april – og nok også lidt tid derefter.

Socialområdet er, som I allerede ved, defineret som et vitalt område, der skal fungere på trods at Coronasituationen.

I har været i denne særlige situation nu i flere uger og vi ved ikke, hvornår det ophører – desværre.
Plejefamilier skal fungere som alle danske familier i denne tid, samtidig skal I tage særlige hensyn både til jeres egen familie, jeres plejebarn og det, at plejebarnet skal have kontakt med sine forældre. Børn kan ikke komme i daginstitution eller skole, en situation, der er svær at håndtere for familier, og som i særdeleshed kan være vanskelig for børn med særlige behov.
TAK fordi I hjælper med at løse denne opgave !
 
Familieplejekonsulenterne i Esbjerg Kommune arbejder som udgangspunkt hjemmefra, I kan kontakte jeres konsulent via telefon eller mail.
I vil kunne få råd og vejledning eller supervision og I kan aftale med jeres konsulent, hvordan I får den del til at fungere bedst.
Der er mange spørgsmål i denne tid og det er ikke sikkert, jeres konsulent kan svare på dem med det samme, men så kan det undersøges og I vil få en tilbagemelding.
 
Der har været en del forvirring omkring samvær, det skulle gerne være på plads nu. Som udgangspunkt skal alle børn have kontakt med deres forældre og andet netværk. I hver enkelt sag skal det vurderes, hvordan samværet kan fungere. Skal det være som hidtil, foregå ude eller inde, i en samværslejlighed, via Face-time eller lignende? Beslutninger om samvær træffes så vidt muligt med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne og ”vær sammen – hver for sig”.
 
Der skal også laves aftaler om, hvorvidt børn fortsat skal i aflastningsfamilie, denne aftale skal laves sammen med barnets rådgiver. Der skal selvfølgelig tages højde for eventuelle risikofaktorer, hvor der, som i døgnplejefamilierne, skal være opmærksomhed både på jeres egen familie, jeres aflastningsplejebarn og barnets forældre.
 
En del plejefamilier har henvendt sig til Social- og Indenrigsministeriet med bekymring for smitterisiko, når der skal være samvær med barnets forældre. Disse henvendelser har ført til en præcisering fra ministeriet der bl.a. udtaler:
 
”At anbragte børn og unge som udgangspunkt har ret til samvær og kontakt med deres familie og netværk, også i den aktuelle situation”.
”Samtidig skal man være opmærksom på at mindske smittespredning. Det skal håndteres ved, at der i hver enkelt sag skal laves en vurdering af, hvordan samvær kan foregå.
Der skal laves en afvejning af barnets behov for samvær og kontakt med familie og netværk, overfor hensynet til at begrænse risikoen for smitte.”
 
Hvis nogen i jeres familie eller i barnets familie er smittet med Corona, skal Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges.
 
De bedste hilsner
Karin Holck
Leder af Familieplejen
 
Nyttige links til mere viden:

Nye chefer

Ny forvaltning og dermed ny direktør

Jeg har været direktør i Esbjerg Kommune siden 2012 i forvaltningen Borger & Arbejdsmarked.
I februar 2019 overflyttede området Familie & Forebyggelse, herunder Familieplejeområdet, til Borger & Ar-bejdsmarked.

Jeg er meget optaget af, hvordan vi i Esbjerg fastholder og udvikler gode tilbud og indsatser til de børn, unge – men også voksne - som vi arbejder med på det sociale område. En af de forudsætningerne herfor er kompetenceudvikling af medarbejdere.
Jeg læste derfor Familieplejens Nyhedsbrev sidste gang med stor interesse, da jeg kunne se, at Familieplejen sammen med jer som plejefamilier er optagede af både supervision og uddannelse.
Jeg er også optaget af, hvordan vi skaber gode overgange mellem børn og voksenområdet, så de unge ikke ”tabes mellem to stole”. Det er ikke altid en nem opgave, men vi arbejder med at blive dygtige til det.
At være plejefamilie for børn og unge fra Esbjerg Kommune er et af de vigtigste job, man kan have. Jeg ser frem til at få mere viden om Familieplejeområdet.
Venlig hilsen
Lise Plougmann Willer
Direktør

Ny socialchef - Jørgen Bruun er gået på pension og i stedet er ansat Else Zippor

Jeg hedder Else Zippor og har arbejdet i Esbjerg Kommune siden august 2018. Jeg startede som chef for det specialiserede voksenområde – og fra 15. januar 2020 er jeg chef for både det specialiserede børne- og voksenområde.

Jeg kender børneområdet godt fra mit tidligere arbejdsliv, hvor jeg
har været myndighedschef på børneområdet. Her var jeg bl.a. optaget af, hvordan forældre til børn anbragt i plejefamilie, kan være en del af børnenes liv. Det er ikke altid helt let – hverken for barn, forældre eller for os som professionelle.

Jeg glæder mig til at følge jeres arbejde med livshistorier, som jo også er en måde at bygge bro til barnets forældre og familie på.

Jeg er fan af familiepleje – I gør en forskel!

Plejebørn og SAMVÆR

Efter statsminister Mette Frederiksens nytårstale, hvor hun gav udtryk for, at børn, der var anbragt uden for hjemmet, i højere grad skulle have mulighed for at sige fra overfor samvær med deres forældre, skrev et plejebarn på 16 år denne opgave om sin oplevelse med samvær.


Jeg kom i pleje, da jeg var 3 måneder gammel. I de 3 første måneder forsøgte de at lære mine biologiske forældre at passe mig. Min biologiske mor var meget ung da hun fik mig, så hun var for ung til at kunne passe på mig. Min biologiske far var meget voldelig både over for mig, men også over for min biologiske mor.
Jeg har nu boet i min plejefamilie i 16 år. Den plejefamilie jeg fik bestod af far, mor og deres børn, senere kom der også et andet plejebarn.

Den her familie føler jeg er min biologiske familie.

I starten skulle jeg se dem en til to gange i måneden. Min biologiske mor besøgte mig i plejefamilien, for at vi havde den kontakt, vi skulle have til hinanden. Da jeg blev ældre omkring de 4-5 år, kom de hjem og hentede mig og så kørte vi hjem til dem. Om-kring aftensmadstiden kørte de mig hjem igen. Da jeg var 9 år, var de stadig hjemme og hentede mig og vi kørte hjem til dem og alt var som det plejede. Men en dag da de hentede mig, satte jeg mig på gulvet og sagde ”Jeg vil ikke med”. Siden den dag har jeg ikke haft kontakt til dem. De har prøvet
flere gange at overtale mig til at holde kontakten kørende, men det vil jeg ikke. Det er som om de ikke kan forstå at jeg ikke gider dem.

Da jeg var 10 år, spurgte jeg min plejemor om de ikke ville adoptere mig, det ville de gerne, men det ville min biolo-giske mor ikke gå med til. Så jeg må vente til jeg bliver 18 år.

Jeg har det godt der hvor jeg er nu og har ikke brug for min biologiske familie. Den plejefamilie jeg kom i, er jeg stadig i, og det kan ikke blive bedre.

Artikler fra Esbjerg Ugeavis

Herunder har vi indsat links til de artikler, som journalist Rune Weitling har skrevet omkring familieplejeområdet i Esbjerg Ugeavis den 17. marts 2020. Samtidig vil vi gerne sige TAK til alle jer, der har medvirket!

Vi synes, der er kommet en masse gode historier frem og hvor kan I være stolte - det er vi, og I gør det rigtig godt allesammen!
Vi håber, at der er flere nye familier/enlige, der henvender sig for at høre meget mere om det at være pleje– og aflastningsfamilie. 

Vi havde planlagt et informationsmøde umiddelbart efter at artiklerne var i avisen, men måtte jo desværre aflyse og udsætte grundet Corona-situationen.
Måske har I allerede læst artiklerne, men vi tænkte, at for alle de familier, der enten bor udenfor kommunen eller som netop er startet op som plejefamilie, vil det også være interessant læsning - god fornøjelse!

Alle børn har ret til en god barndom

Plejefamilier søges

Esbjerg Kommune findes der rigtig mange gode plejefamilier. Der er bare for få af dem.

Læs mere

Jeg fik nogle rollemodeller

Ad to omgange kom Victoria i pleje hos Lis og Mogens. I dag er hun flyttet hjemmefra, men hjem vil altid være hos hendes plejeforældre.

Læs Victorias fortælling

Det bedste der er sket mig

Som 11-årig kom Nikolaj i plejefamilie. Med eget værel-se og plads til at være ked af det. For Anna og Kurt svigter ikke.

Læs den gribende beretning

En dag kom lille Tobias

Marianne og Karsten følte, at de havde lysten og overskuddet til at tage et barn i pleje. Så en dag kom Tobias, og det har de ikke ét sekund fortrudt.

Læs om den gode beslutning

Jeg elsker ham bare mega højt

9-årige Oliver er ikke Mathias’ biologiske bror. Men det tænker Mathias ikke det mindste over. Han elsker ham bare mega højt.

Læs om "storebror" Mathias

Det bedste for Maria

Malene havde håbet på, at hun og Maria kunne komme på mor/barn hjem. I dag kan hun godt se, det bedste for Maria er, at hun er kommet i pleje. Og så er hun lykkelig for, at de har så godt et forhold.

Læs den gode historie