Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Aflastningsfamilie, plejefamilie eller netværksfamilie

Vi er altid på udkig efter gode pleje- og aflastningsfamilier, der kan give et barn eller en ung den nødvendige støtte til at komme godt videre i livet. Din familie kan både hjælpe børn og unge, I ikke har relationer til, men også børn og unge, som I kender i forvejen.

At blive pleje- eller aflastningsfamilie er en stor beslutning for hele familien, og forudsætningerne skal være rigtige. Både for de børn og unge, der bliver en del af jeres familie, og for jer, der får et nyt familiemedlem for en kortere eller længere periode.

Forudsætningerne skal selvfølgelig være på plads, så derfor skal jeres familie igennem et uddannelsesforløb, inden I kan blive godkendt.

De forskellige typer familier

Hvordan bliver vi godkendt som pleje- eller aflastningsfamilie?

Læs mere om hvordan I bliver godkendt som pleje- eller aflastningsfamilie

Grundkursus for pleje- og aflastningsfamilier

Læs mere om det nødvendige grundkursus

Øvrige tilbud til pleje- og aflastningsfamilier

Læs om Familieplejens øvrige tilbud

Kom til informationsmøde

Vi søger altid gode plejefamilier, og derfor vil vi gerne informere dig om, hvad det indebærer.

Læs mere om vores informationsmøder

Løn og vederlag

Pleje- og aflastningsfamilier har ikke en kollektiv overenskomst og Esbjerg Kommune aftaler derfor løn- og ansættelsesforhold med den enkelte familie.

Som pleje- og aflastningsfamilie bliver den ene af jer ansat på kontrakt. Kontrakten er jeres ansættelsesbevis.

Lønnen angives i vederlag pr. døgn og fastsættes ud fra barnets behov for støtte. Størrelsen på vederlaget revurderes som udgangspunkt én gang årligt af Familieplejen. Plejevederlag er skattepligtig.

Derudover udbetales et skattefrit beløb til dækning af barnets forsørgelse.

Netværkspleje- og netværksaflastningsfamilier får ikke udbetalt plejevederlag, men kan, hvis det vurderes nødvendigt i den konkrete sag, få dækning helt eller delvis for tabt arbejdsfortjeneste.