Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Visitationen, Sundhed & Omsorg

Hvis du har brug for hjælp til fx træning, hjælpemidler, boligændringer, aktivitetstilbud, hjælp til personlige og praktiske opgaver, sygepleje, madservice og pleje- og ældreboliger, skal du kontakte Visitationen.

Post til døren

Har du en funktionsnedsættelse eller et handicap, og kan du ikke selv hente din post, så kan du få bragt posten til din dør.

Se hvordan du får post til døren

Esbjerg Lydavis

Esbjerg Lydavis er et tilbud til blinde og svagsynede, som bor i Esbjerg Kommune.

Se hvordan du får adgang til lydavisen

Borgerstyret personlig assistance - BPA

Med Borgerstyret Personlig Assistance, BPA, kan du selv ansætte assistenter.

Læs mere om Borgerstyret Personlig Assistance - BPA

Klagevejledning

Hvis du er uenig i vores afgørelse om hjælp har du mulighed for at klage

Find ud af hvordan du kan klage her