Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Boligindretning

Hvis du har et handicap eller er ældre med varigt nedsat funktionsevne, kan du få tilskud til nødvendig indretning eller ændring af din bolig.

Når du får bevilget en boligindretning på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har du to muligheder:

  1. Du kan benytte dig af kommunens tilbud om valg af materialer og håndværkere til at udføre din boligindretning
  2. Du kan benytte din ret til frit at vælge materialer og/eller håndværkere til at udføre din boligindretning 

Læs om visitationen her

Visitationen vurderer dit behov for hjælp og afgør ansøgninger om blandt andet træning, hjælpemidler, boligændringer, aktivitetstilbud, hjælp til personlige og praktiske opgaver, sygepleje, madservice og pleje- og ældreboliger.

Læs om visitationen her

Kvalitetsstandart for boligindretning

Sundhed & Omsorgsudvalget har godkendt en kvalitetsstandart for boligindretning, som beskriver det kvalitetsniveau, der er gældende på området.

Læs vores kvalitetsstandart for boligindretning

Ansøg om boligindretning

Du skal kontakte og søge kommunen om hjælp, inden du går i gang med ændringer i din bolig. Søg digitalt eller kontakt Visitationen.

Ansøg om boligindretning