Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Udviklingscenter Vests Koordinationsråd

Læs om vores koordinationsråd, som er med til at fremme samarbejdet mellem pårørende og Udviklingscenter Vest. 

Hvem er vi?

Koordinationsrådet er en forening der består af pårørende til beboere og brugere af Udviklingscenter Vest. 
Centerchefen for Udviklingscenter Vest, deltager ved foreningens bestyrelsesmøder. 
Der afholdes møder 4 gange om året.

Formålet med Koordinationsrådes arbejde, er at varetage borgernes interesser og fremme samarbejdet mellem de pårørende og Udviklingscenter Vest.
Koordinationsrådet støtter oprettelsen og arbejdet i lokalråd på de enkelte tilbud, samt kan afgive udtalelser eller stille forslag til Esbjerg kommune ved fx byggeudvalg og andre relevante organisationer. Centerchefen informerer vedrørende centerets udviklingsplaner, overordnede økonomiske rammer og personalesituationen.

Medlemmer

Koordinationsrådets medlemmer består af 

Sanne Hansen, mail hesa@hansen.mail.dk (formand)
Thomas Andersen , mail bir-tho@post3.tele.dk (næstformand)
Anna Marie Hansen, mail rieogjan@paradis.dk
Conny Thyrsting, mail c.tryrsting@icloud.com
Lone Mathiasen, mail lomosem@gmail.com
Marianne Poder, mail mariannepodernielsen@hotmail.com
Tove Larsen, mail tovelarsen2302@gmail.com

Referater