Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Botilbuddet Åmoseparken 3

Har du et udviklingshandicap og har du brug for støtte, kan du læse om dette tilbud. Dette botilbud er ét blandt mange tilbud. 

Du skal visiteres til vores tilbud, og dermed finder vi det sted, der passer bedst til dine behov. 

Åmoseparken 3 er et pædagogisk sammenhængende bo- og aktivitetstilbud efter §§ 108 og 104. Borgerne på Åmoseparken 3 har behov for betydelig støtte til udvikling og vedligehold af færdigheder og kompetencer. 

Vores fornemmeste opgaver er, at skabe rammer der tilgodeser den enkelte borger bedst muligt og at sikre en kommunikation, som giver mulighed for selvbestemmelse i eget liv, ud fra den enkelte borgers forudsætninger.

På Åmoseparken 3 er der blandt andet ansat pædagoger, social- og sundhedsassistenter og en ergoterapeut.

 

Om os