Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Åkæret

Vi har en bred vifte af tilbud til dig, der er voksen og har en autismediagnose eller med autistiske træk samt til dig, der har kognitive-, udviklings- og tilknytningsforstyrrelser, og som har brug for genkendelighed samt strukturerede rammer. 

Der er 18 pladser på Åkæret. Vi ligger tæt på Bofællesskabet Birkekrattet i Kvaglund, Esbjerg Ø.

Hvad sker der her?

Åkærets dagsrytme er struktureret med angivelser af aktiviteter og tidsramme. Der er generelt få ændringer i hverdagen og årsrytmen.

På Åkæret har vi tre baser; Rød, Blå og Grøn. Her møder man ind, drikker morgen- og eftermiddagskaffe/te eller saft og spiser middagsmad.

I løbet af dagen arbejder vi på aktivitetshold og i værksteder på tværs af huset. Vi har et fast struktureret ugeskema med tre forskellige aktivitetstilbud hver formiddag og hver eftermiddag, så du altid ved, hvad du skal lave.

Du får et skema, så du altid kan se, hvad din dag byder på. Skemaet er opbygget ud fra dine behov for visualisering. Alle dine arbejdsopgaver er struktureret ved hjælp af enten boardmaker symboler, procesbeskrivelser, social stories eller andre hjælpemidler, der kan give dig overblik og tydelighed i opgaverne. Selve dagsskemaet bliver gennemgået ved morgensamlingen, eller ligger klar til dig, når du møder ind på arbejde.

Du kan blandt andet deltage på:

  • Køkkenhold, hvor vi laver mad 1 x i ugen til hele huset, samt salat som supplement til madpakken 2 x i ugen.
  • Forskellige gåhold, hvor vi nyder den friske luft og omgivelser i området. Herunder også køretur til Vognsbølparken, hvor vi også går en fast rute.
  • Løbehold, hvor vi løber en fast rute på ca. 3,5 km i området 2 x i ugen. Vi veksler mellem at løbe og gå på ruten.
  • Montagehold, hvor vi arbejder med diverse sorterings- og pakke opgaver.
  • Brænde- og træværkstedet.
  • Cykelhold, hvor borgerne tilbydes en cykeltur på ”sofa cyklen”.
  • Handlehold, hvor borgerne er behjælpelige med at handle ind til salatholdene og køkkenholdet mm.
  • De øvrige hold, som f.eks. kan være kreative hold

Motion, udeaktiviteter og udeliv bliver vægtet højt i dagligdagen, og vi lægger vægt på, at miljøet er kommunikativt. Derfor bruger vi altid redskaber og metoder, der giver dig de bedste muligheder for at udtrykke dig og blive forstået.

Vores udgangspunktet er altid, at vi alle sammen er vidt forskellige, og at vi derfor også har vidt forskellige behov. Vi bestræber os altid på, at møde dig, der hvor du er. Et møde der foregår i respekt og med fokus på dine ressourcer.
 

Sådan har vi indrettet os

Vi er bygget op og indrettet med mulighed for mindre enheder, pauserum og afskærmning. Vi har en lille have, der er afgrænset, og hvor flere af vores aktivitetshold foregår.

Åkæret er indrettet med fire aktivitetsrum, som kan deles op med mobile skærme, så du har mulighed for at få en afskærmet arbejdsstation.

I vores køkken foregår salathold og køkkenhold i løbet af ugen. Vi har indrettet et værksted til træværkstedsholdet. I vores have har vi drivhus, bålhytte, en lille skov og arbejdsstationer på brændeholdet.
 

Sådan kan du være med

Vil du gerne arbejde på Åkæret, skal du først visiteres til vores tilbud.

Læs hvordan du visiteres til vores tilbud her.