Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Studerende

Vil du gerne supplere dine studier med erfaringer fra praksis? Vi tilbyder praktik for ergo- og fysioterapeutstuderende. 

Her på siden kan du læse om praktikforløbene for de enkelte fag. 

Vi er praktiksted for:

  • Ergoterapeutstuderende
  • Fysioterapeutstuderende
  • Udenlandske studerende inden for både ergoterapi og fysioterapi.

Vi arbejder ud fra en neuropædagogisk tankegang med meget fokus på det tværfaglige samarbejde. Både på centret og med eksterne samarbejdspartnere.

Det er vigtigt for os, at der er en ligeværdig og rar atmosfære, og det forventes af alle, der arbejder på centret, at man har en imødekommende attitude.

Vi lægger vægt på, at den studerende er i stand til at arbejde selvstændigt, og har en problemløsende adfærd. På ETAC har vi en fast mødestruktur med personalemøder, temamøder og teammøder. På temamøderne tages aktuelle temaer op, og studerende har mulighed for at formidle et relevant emne til det øvrige personale.

Vi arbejder i tværfaglige teams, og hvert team har ansvaret for ca. 50-70 brugere. Alle teams har bl.a ansvar for, at nye brugere får en god start, at brugernes mål evalueres, at brugernes tilbud løbende justeres og koordineres med øvrige tilbud, så det er optimalt for den enkelte. Studerende deltager i møder, hvor det er relevant.

Den kliniske underviser vil i samarbejde med de studerende planlægge relevant undervisning. Emnerne varierer afhængig af de studerendes behov og ønsker.

Praktikforløb for studerende