Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Aflastning for voksne handicappede

Hvis du er forældre eller familiemedlem til en hjemmeboende over 18 år med et fysisk eller psykisk handicap, har du mulighed for at søge om aflastning.

Passer du en hjemmeboende voksen med et fysisk eller psykisk handicap, har du mulighed for at søge om et aflastningstilbud. Formålet med aflastningen er at støtte dig og give dig mulighed for fortsat at kunne leve et aktivt liv med egne interesser og et gode sociale relationer.         

Aflastningen kan foregå på både hverdage og i weekender. Hvis aflastningen foregår i hverdage, vil det typisk være i et dagtilbud.

Orlov til pasning af nærtstående med alvorlig sygdom eller handicap

Orlov til pasning af nærtstående med alvorlig sygdom eller handicap

Hvis du ønskerat passe en nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet, kan du blive ansat af Esbjerg Kommune i op til seks måneder og i særlige tilfælde forlænge perioden med yderligere tre måneder. Det betyder, at pasningen i særlige tilfælde vil kunne strække sig over maksimalt ni måneder.