Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Har du behov for en plejebolig?

Du kan få en plejebolig, hvis du har et særligt behov for det. Vi vurderer sammen med dig, om en plejebolig er den bedste løsning.

Visitationen

Visitationen vurderer dit behov for hjælp og afgør ansøgninger om bl.a. træning, hjælpemidler, boligændringer, aktivitetstilbud, hjælp til personlige og praktiske opgaver, sygepleje, madservice og pleje- og ældreboliger.

Læs om visitationen her

Madservice

Bor du i plejebolig på et af Esbjerg Kommunes plejecentre, har du mulighed for at købe mad på centret.

Madservice

Plejehjemsoversigt

Esbjerg Kommune har 17 plejehjem. I kommunen findes også et privatejet friplejehjem.

Læs om plejehjem

Priser og takster

Du kan på oversigten over "takster og priser" se de forskellige takster og priser i kommunen.

Find de relevante tal her

Kvalitetsstandard - plejebolig

Esbjerg Kommune har en lang række kvalitetsstandarder, også for plejeboliger.

Læs kvalitetsstandard for plejeboliger

Kvalitetsstandard - døgnforplejning

På plejecentrene er der mulighed for døgnforplejning. Du kan læse mere om dette i vores kvalitetstandard på området.

Læs kvalitetsstandarden for døgnforplejning